cây lát hoa giống »

Quy trình kỹ thuật trồng cây lát hoa (Chukrasia tabularis)

Quy trình kỹ thuật trồng cây lát hoa (Chukrasia tabularis)

admin Tháng Mười 9, 2012 0

Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật trồng rừng Lát hoa, bao gồm từ khâu xử lý thực bì, làm đất, tạo cây con trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi

Read More »