cây tếch »

Giống cây Tếch (Giá Tỵ)

Giống cây Tếch (Giá Tỵ)

admin Tháng Bảy 14, 2016 6

Giới thiệu về cây tếch Còn gọi là cây giá tỵ theo từng vùng, cây tếch là cây gỗ lớn, có tên khoa học là Tectona grandis. Cây cao tới 30cm, đường kính 60-80cm.

Read More »