giá giống cây sưa đỏ »

Giống cây sưa đỏ

Giống cây sưa đỏ

admin Tháng Sáu 20, 2012 4

Giới thiệu về cây sưa đỏ: Cây Sưa đỏ hay còn gọi là cây huỳnh đàn lõi đỏ, huê, trắc thối…, tên khoa học là Dalbergia Tonkinensis Prain thuộc họ đậu. Là cây gỗ

Read More »