hạt sưa đỏ »

Hạt sưa đỏ

Hạt sưa đỏ

admin Tháng Bảy 24, 2012 1

Đặc điểm hạt sưa đỏ Hạt sưa đỏ hay còn gọi là hạt cây huỳnh đàn đỏ, trắc thối, cây huê được bao bọc bởi lớp vỏ khá dày. Hạt sưa giống của chúng

Read More »