Cây ba kích tím được cung cấp tại Vườn Ươm Bắc Bộ.

Hiển thị kết quả duy nhất

Cây ba kích tím

2,000
Ba kích được gian gian sử dụng chủ yếu về chữa yếu sinh lý, suất tinh sớm. Củ được thu hoạch sau 4 đến 5 năm, tách ruột, phơi khô