Hiển thị kết quả duy nhất

Giống cây giổi xanh

Đặc điểm của cây giổi xanh Giổi là loài cây cho gỗ tốt, cây gỗ quý có giá trị. Hiện