Hiển thị 121–122 của 122 kết quả

Quả và hạt trám đen

Đặc điểm quả trám đen Quả và hạt trám đen có hình thoi, 2 đầu nhọn, màu tím thẫm, thịt

Thất diệp nhất chi hoa – bảy lá một hoa

Thất diệp nhất chi hoa là cây gì ? Còn gọi là Nhất điệp chi mai, độc cước liên, thiết