Cây Giống Lâm Nghiệp Quý Hương thuộc chủ quản của công ty TNHH Đồng Hội

Giới Thiệu Trung Tâm Cây Giống Lâm Nghiệp

Giới thiệu trung tâm cây giống lâm nghiệp

Mã số thuế: 2500504023

Địa chỉ: Thôn Đồng Hội, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Đỉa chỉ vườn ươm của trung tâm cây giống lâm nghiệp

* Vườn dược liệu: Địa chỉ: Thôn Đồng Hội, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

* Vườn lâm nghiệp: Km9 quốc lộ 2B, ngã tư quốc lộ 2B mới và quốc lộ 36, xã Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 0949 000 268 – 0976 125 251

Giới thiệu trung tâm cây giống có đại diện: Lê Văn Quý.

Trả lời