Bảng giá tất cả các loại gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ) ở Việt Nam

admin Tháng Mười Một 25, 2014 692

 

Bảng giá tất cả các loại gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ) ở Việt Nam

(Theo khảo sát thị trường và sưu tầm)

TT Tên nhóm, loại gỗ Đơn vị tính Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m Gỗ xẻ các quy cách dài >3m
I Nhóm I m3    
1 Trai   5.000.000 8.000.000
2 Muồng đen   3.000.000 4.500.000
3 Sơn huyết   4.500.000 7.000.000
4 Cẩm liên   3.800.000 5.700.000
5 Pơ mu     48.000.000
6 Trắc   80.000.000 150.000.000
7 Cẩm lai, cẩm thị     45.000.000
8 Cà te     38.000.000
9 Gỗ hương   16.000.000 30.000.000
10 Gõ mật     15.000.000
11 Gỗ mun   30.000.000 8.000.000
12 Gỗ lát   11.500.000 15.000.000
13 Gỗ gõ   6.600.000 10.000.000
14 Gỗ dạ hương   7.200.000 10.000.000
15 Gỗ lim   12.000.000 16.000.000
16 Gỗ táo, sến   3.500.000 5.000.000
         
         
II Nhóm II      
1 Sao   5.600.000 9.000.000
2 Căm xe   6.000.000 10.000.000
3 Kiền kiền   4.400.000 7.000.000
4 Nhóm II khác   3.500.000 5.200.000
III Nhóm III      
1 Bằng lăng   4.400.000 7.000.000
2 Vên vên   3.000.000 4.500.000
3 Dầu gió   5.000.000 8.000.000
4 Cà chít, Chò chỉ   4.000.000 6.500.000
5 Nhóm III khác   2.500.000 3.750.000
IV Nhóm IV      
1 Dầu các loại, bạch tùng   3.100.000 5.000.000
2 Sến bo bo   2.800.000 4.200.000
3 Thông   2.200.000 3.500.000
4 Nhóm IV khác   1.800.000 2.700.000
V Nhóm V      
1 Dầu đỏ, dầu nước   3.100.000 5.000.000
2 Dầu đồng   2.500.000 4.000.000
3 Nhóm V khác   2.000.000 3.000.000
VI Nhóm VI      
1 Trám hồng, xoan đào   2.200.000 3.500.000
2 Nhóm VI khác   1.800.000 2.700.000
VII Nhóm VII      
1 Gáo vàng, trám tráng   2.200.000 3.000.000
2 Nhóm VII khác   1.500.000 2.250.000
VIII Nhóm VIII      
1 Nhóm VIII các loại   1.200.000 1.800.000
         

Giá gỗ của một vài loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu hiện nay:

                  TÊN GỖ

GIÁ GỖ

Giá gỗ Sồi trắng (White oak) (白橡木)

 

6.070.000 ~ 250 EURO/M3

Giá gỗ thông New Zealand pine (松樹)

3.702.000 ~ 165$/M3

Giá gỗ thông Chile pine

3.702.000 ~   165$/M3

Giá gỗ thông Brazil pine

3.702.000 ~   165$/M3

Giá gỗ thông Phần lan (Finland Pine)

4.260.000 ~ 190$ / M3

Giá gỗ thông Thụy điển (Sweden Pine)

4.260.000 ~    190$/M3

Giá gỗ tần bì (Ash) (白蠟木)

7.060.000~~ 315$ /M3

Giá gỗ óc chó (Walnut) (核桃)

7.060.000~~ 315$ /M3

Giá gỗ sồi đỏ (Red oak)

6.070.000 ~ 250 EURO/M3

Giá gỗ beech (Dẻ gai)

4.260.000 ~    190$/M3

Giá gỗ căm xe (Pyinkado)

Căm xe tròn : 8.500.000 /m3         Căm xe hộp : 12.500.000 /m3

Giá gỗ xoan đào (Sapele) (沙比利)

7.500.000 /m3

Giá gỗ thích cứng (Hard Maple)  (硬楓木)

4.260.000 ~    190$/M3

Giá gỗ teak (Giá tỵ) (柚木)

4.260.000 ~    190$/M3

Giá gỗ mahogany (Dái ngựa) (桃花心木)

4.260.000 ~    190$/M3

Giá gỗ doussi (gõ đỏ)

14.260.000 ~    635$/M3

Giá gỗ poplar (Dương) (白楊)

4.260.000 ~    190$/M3

Giá gỗ alder (trăn) (榿木)

4.260.000 ~    190$/M3

Giá gỗ thông Mỹ

4.260.000 ~   190$ / M3

Giá gỗ thông trắng  (White Pine)

4.260.000 ~    190$ / M3

Giá gỗ anh đào  (Cherry) (櫻桃)

4.260.000 ~    190$/M3

  BẢNG GIÁ CẬP NHẬP 30/05/2016

STT TÊN GỖ ĐVT (M3) ĐƠN GIÁ
      TRÒN HỘP PHÁCH
1 Giá Gỗ Căm Xe m3      
  Giá Căm xe campuchia m3      
  Đường kính 30-50cm trởlên ,dài 2-5m m3 9.000.000 14.500.000  
  Đuờngkính 35-60cm trởlên , dài 5-6m   m3 9.500.000 14.900.000  
2 Giá gỗ Gỗ Sồi m3 350 USD   500-1000 USD
a Giá gỗ Sồi trắng m3 430-480 USD   600-1000 USD
b Giá gỗ Sồi Đỏ m3 430-480 USD   600-1000 USD
3 Giá Gỗ Thông m3 1triệu 8 ~ 3triệu 5   XẺ SẤY GIÁ 3TR5 – 8TR
a Giá gỗ Thông Newzeland m3     245-265 USD
b Giá Thông Chilê m3     240-270 USD
c Giá gỗ Thông Brazin m3     150-215 USD
d Giá gỗ Thông Phần Lan m3     270 USD
e Giá gỗ Thông Canada m3     170-300 USD
f Giá gỗ Thông Thụy Điển m3 400-480 USD   500-1000 USD
4 Giá Gỗ Hương m3      
a Giá gỗ Hương Lào m3   30.000.000 Lên  
b Giá gỗ Hương Nam Phi m3   15.000.000 Lên  
5 Trắc kg      
a Giá gỗ Trắc Dây kg 90.000đ/kg Lên    
b Giá gỗ Trắc Đỏ kg      
6 Giá gỗ Cẩm Lai m3   55.000.000  
7 Giá gỗ Gỗ Lim m3      
a Giá gỗ Lim Châu Phi m3   14.500.000  
b Giá gỗ Lim Campuchia m3   21.500.000  
8 Gỗ Sao m3      
a. Giá gỗ Sao xanh m3   15.000.000  
b Giá gỗ Sao cát m3   7.500.000  
9 Gỗ Mun m3      
a Giá gỗ Mun Sừng m3   80tr-160tr  
b Giá gỗ Mun Sọc m3   80tr-160tr  
c Giá gỗ Mun Hoa m3   80tr-160tr  
10 Giá gỗ Gõ Đỏ m3      
a Gõ Đỏ Lào m3   38.000.000  
b Gõ Đỏ Nam Phi m3   19.000.000  
11 Giá Gỗ Sưa m3 1tr- 15tr/kg 1tr- 15tr/kg  
12 Giá Gỗ Hồng Đào m3      
13 Giá gỗ Gỗ Thích m3      
a Gỗ Thích Cứng m3     12.320.000 -14.560.000
b Gỗ Thích Mềm m3      
14 Gỗ Dái Ngựa m3      
15 Giá Gỗ Gỉa Tỵ m3      
a Gỉa tỵ Việt Nam m3 5.000.000    
b Gỉa tỵ Nhập Khẩu m3 11.500.000 up   830-850 USD
16 Giá Gỗ Tần Bì m3 5.800.000   450 – 570 USD
17 Giá Gỗ Trăn m3     7.100.000
18 Giá Gỗ Dương m3     4.480.000-6.720.000
19 Giá Gỗ Óc Chó m3     15.000.000
20 Giá Gỗ Anh Đào m3     12.320.000 13.800.000
21 Giá Gỗ Dẻ Gai m3     8.700.000
22 Giá Gỗ Trai m3      
23 Giá Gỗ Kiền Kiền m3   12.500.000  
24 Giá Gỗ Bằng Lăng m3   10.500.000  
25 Giá Gỗ Gụ m3   16.000.000  
26 Giá Gỗ Sến m3      
27 Giá Gỗ Tràm m3 3.000.000-5.000.000   3.700.000-4.500.000
28 Giá Gỗ Cao Su m3 1.900.000    
29 Giá Gỗ Dỗi m3   11.000.000  
30 Giá Gỗ Muồng Đen m3   2.000.000- 11.000.000  
31 Giá gỗ Phản Gỗ   Tùy quy cách của phản và loại gỗ gì www.sapgo.vn
32 Giá Sập Gỗ   Tùy quy cách của phản và loại gỗ gì www.sapgo.vn

Chú ý : Giá trên chỉ mang tính tham khảo. giá thị trường hiện nay thay đổi liên tục Giá gỗ thay đổi do quy cách xẻ, sấy,…. Gỗ xe có quy cách phổ biến Dày :1cm, 1,5cm, 2cm, 3cm trở lên Rộng : 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm… Dài : 1m, 1,5m, 2m, 3m lên – 1.000 kg được tính bằng 01 m3 gỗ tròn – 01 Ster được tính bằng 0,7 m2 gỗ tròn Về nguyên tắc áp dụng mức định giá trên: 1. Giá gỗ quy định trên áp dụng cho gỗ có chất lượng 100%. 2. Đối với gỗ tròn có đường kính dưới 35cm, chiều dài hơn 1m được tính bằng 80% mức giá quy định trên. 3. Đối với gỗ xẻ: – Gỗ xẻ các quy cách có chiều dài từ 2m đến dưới 3m được tính bằng 80% mức giá quy định trên. – Gô xẻ các quy cách có chiều dài dưới 2m được tính bằng 60% mức giá quy định trên Muốn biết thông tin chính xác giá cả và đặt hàng vui lòng liên hệ :

 

 

692 Comments »

 1. Lâm Tiến Tháng Hai 3, 2015 at 8:53 sáng - Reply

  Giá teak xẻ khô châu phi tầm khoảng bao nhiệu vậy anh?

  • admin Tháng Hai 3, 2015 at 6:50 chiều - Reply

   Theo mình biết gỗ teak tròn 10 triệu/m3 thôi, xẻ không biết

   • cường Tháng Ba 6, 2015 at 6:18 chiều - Reply

    Cho mình hỏi Teak phi tên gọi là gì mua ở đâu dc nhỉ?

    • Hưng Giang Tháng Sáu 4, 2015 at 2:30 chiều - Reply

     Tên là IROKO, bạn cần bao nhiêu mình cũng có.

     • hoàng Tháng Bảy 12, 2015 at 10:38 chiều -

      Em cần mua xoan đào . giá như trên , e ở bình phước có giao hàng tới nơi dc ko . niếu dc xin lien hệ giúp e qua sdt này. 01628136137

     • Nam Tháng Tư 17, 2016 at 7:30 sáng -

      Tôi đang cần mua 2.000 m3 gỗ Teak xẻ theo quy cách. Ban nào có thể cung cấp xin liên hệ Sđt 0971505179 , Nam.

     • Nguyen Tháng Tám 5, 2016 at 6:57 chiều -

      Bạn cho hỏi teak nam phi giao hàng tại Tphcm bao tiền một khối? Hoành 60-140cm, dài 2,2m lên. Giá tốt mình nhập thường xuyên và số lượng nhiều.
      H/P:+84.9804.468.879
      E: dx_nguyen@yahoo.com

   • nguyến thị thu Tháng Mười Hai 18, 2015 at 3:38 chiều - Reply

    mình muốn mua gỗ hộp lim nam phi bạn có thể cho mình bảng giá được k?

    • kien Tháng Ba 29, 2016 at 12:26 chiều - Reply

     Chuyên cung cấp phản sao cát, sao xanh mặt lớn. Xẻ theo quy cachs. Lh 0935841428

    • Hạnh Tháng Năm 4, 2016 at 7:37 sáng - Reply

     Tin thật,hàng thật, giá luôn bám thị truong, có đơn đặt hàng có hàng cho nhau( chuyên gỗ tươi, gỗ tap lo). Luôn làm việc hết mình với ai có nhu cầu tìm các loại gỗ để làm hàng mộc, hết mình khi hợp tác làm việc với anh chị nào là đối tác với mình
     Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Hạnh 0938457417

     • Nam Tháng Mười 3, 2016 at 6:43 chiều -

      Ban go teak,bang Lang cuom si le Lh :0909239773

    • Hung Tháng Sáu 28, 2018 at 8:21 chiều - Reply

     Nếu cần lim hộp, gõ đỏ, nam phi liên hệ minh nhé.
     +84.9044.688.79(zalo,viber,wechat)

    • James Tháng Tám 11, 2018 at 10:28 chiều - Reply

     bạn cần mua gỗ lim nam phi liên hệ mình
     +8490.446.8879 (zalo,viber,wechat)

   • trinh Tháng Ba 7, 2016 at 4:37 chiều - Reply

    bạn có biết ai đang cung cấp gỗ teak số luợng lớn và lâu dài ở miền nam ko? cám ơn

    • Thao Tháng Ba 9, 2016 at 9:29 sáng - Reply

     Ben minh can thanh ly lo hang go ton kho nguyen lieu voi gia re gom tat ca cac loai go:teak My, teak phi, xoan dao, soi, cao su, tram, bach dan…Ban nao co nhu cau lien he 0908 246 890

    • son Tháng Năm 13, 2016 at 3:31 chiều - Reply

     bên mình chuyên cung cấp trạm,kẹo,xoan vườn,teak …
     LH :01295279981
     tamthienson81@gmail.com

     • Nguyen Tháng Tám 5, 2016 at 7:07 chiều -

      Cần mua gỗ Teak Việt Nam.
      Quy cách: Hoành 70 -120cm, dài 2-4m.
      Giao hàng tại Sài gòn, hoặc báo giá tại Kho bên bán.
      Số lượng mỗi lần nhập 100-300m3.
      Mr.Nguyen
      H/P: +84.904.468.879
      Email: dx_nguyen@yahoo.com

    • Hoa Tháng Bảy 23, 2016 at 10:34 sáng - Reply

     Em có nguồn gỗ Teak Trung Mỹ, và gỗ Thông New Zealand, chile. Anh chị nào cần liên hệ em báo giá nha. 0919816477

    • An Tháng Tám 16, 2016 at 4:06 chiều - Reply

     Bên e chuyên cung cấp gỗ teak tại miền nam. ACE nào cần xin liên hệ… 0967517718

     • kheang Tháng Ba 29, 2017 at 8:54 chiều -

      Chao anh go teak ben anh co ho so xuat khau khong anh ? neu co ho so xuat khau xin lien lac voi toi theo email kheangdang@gmail.com
      Cam On

    • Nguyen Tháng Tám 27, 2016 at 11:02 chiều - Reply

     Hi Bạn Trinh,
     Mình cung cấp gỗ Teak tròn và xẻ theo yêu cầu giá tốt tại Tp.HCM.
     Liên hệ: +84.904.468.879(zalo,viber,wechat)
     Email: dx_nguyen@yahoo.com

     • kheang Tháng Ba 29, 2017 at 8:40 chiều -

      Chao Nguyen xin hoi CT cua Nguyen co ban go teak phai khong ? va co ho so xuat khau hai khong ?neu co xin hoi am , Cam On

     • kheang Tháng Ba 29, 2017 at 8:45 chiều -

      Chao Nguyen day la email cua minh kheangdang@gmail.com
      xin hoi ve go teak ,Cam On

   • trongkt Tháng Tư 11, 2016 at 2:51 chiều - Reply

    ad oi co mua go teak o moc chau, son la ko. minh co mot vuon khong 200 cay

    • Nguyen Tháng Tám 5, 2016 at 4:36 chiều - Reply

     Chào bạn TrongKT,
     Bạn còn vườn gỗ Teak ở Sơn la cần bán ko?mình đang quan tâm gỗ teak VN. Nếu bạn có gỗ Teak thì liên hệ mình nhé!
     mong sớm nhận được thông tin của bạn.
     +84.904.468.879
     Email:dx_nguyen@yahoo.com

  • lekhanh Tháng Mười Hai 25, 2015 at 3:44 chiều - Reply

   chúng tôi chuyên cung cấp gỗ keo xẻ và ballet gỗ keo thùng gỗ ai quan tâm liên hệ 0972613649

  • Tony Hào Tháng Một 2, 2016 at 10:21 sáng - Reply

   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỬU LONG

   CHUYÊN MUA BÁN GỖ NGUYÊN LIỆU

   HOTLINE: 0909444666 – 19006264

   Cungcapgo.com

   • Hoàng dũng Tháng Ba 30, 2016 at 4:20 chiều - Reply

    Cần mua gỗ tạp đỏ các loại của Myanma,Lào sll
    LH 0988632525

  • Đình Thư Tháng Ba 18, 2016 at 2:09 chiều - Reply

   Mình đang khai thác gỗ rừng trồng Keo, dầu, sao, thông quý khách có nhu cầu mua gỗ tròn hay xẻ xin liên hệ: 0946.832.915

   Tks.

  • kien Tháng Ba 29, 2016 at 12:23 chiều - Reply

   Chuyên cung cấp gỗ sao xẻ phản, sao xanh sao cát. Xẻ theo quy cách. Lh 0935841428

  • tuan Tháng Bảy 18, 2017 at 4:27 chiều - Reply

   bên minh đang cần loại gỗ tràm xẻ theo quy cách để đóng pallet. 1 tháng cần trên 30 m3. ai có thì liên hệ cho minh nha sdt 01642019031 găp tuấn. mình ở khu vực bình chánh sg nha. giá ca hợp lý thì làm ăn lâu dài nha

  • tran hung Tháng Sáu 24, 2018 at 7:09 sáng - Reply

   mình cần mua 1 tấm gỗ trai dầy 2cm , rộng 45 dài 50 cm có ai bán không? dt zalo 01234568117

 2. Nguyễn Đức Anh Tháng Hai 22, 2015 at 1:18 chiều - Reply

  cho mình hỏi giá của gỗ keo tôi muốn bán theo từng 1m3 là giá như thế nào ạ bác ơi

 3. Dung Tháng Tư 6, 2015 at 5:28 chiều - Reply

  Minh dang co nhu cau mua go teak, go soi trang,xoan dao admin co the cung cam cho minh thong tin cu the ve gia tung loai giao hang tan noi duoc khong ạ.

  • sương Tháng Mười Hai 30, 2015 at 9:43 chiều - Reply

   ai có nhu cầu về gỗ sồi trắng thì liên hệ nhé

  • Hoàng Tháng Một 13, 2016 at 5:42 chiều - Reply

   Chào bạn Dung bên mình có gỗ sồi, teak, xoan đào, đã sấy ban có nhu cầu co thể qua kho của mình tai thu duc de coi hang. Lh 0931.00.1212

   • suong Tháng Hai 18, 2016 at 8:59 sáng - Reply

    mình cần mua gỗ xoan đào tại miền nam ai có thì vui lòng liên hệ số dth 012.678.71.456 nhé

 4. Kevin Tháng Tư 7, 2015 at 11:56 sáng - Reply

  Go gia nay mua o dau vay, va toi thieu bao nhieu khoi vay ban?

 5. duong Tháng Tư 13, 2015 at 10:39 sáng - Reply

  Cho mình hỏi? mình đang ở đà nẵng mình muốn mua gỗ (dổi hương, căm xe, kiềng kiềng) vậy mình muôn mua gỗ ở đâu để có giá rẻ.

  • thanh Tháng Tư 27, 2015 at 11:40 sáng - Reply

   ai muon mua go kieng kieng goi dien cho minh nhe.gia re .
   0905986546

  • Ms Thao Tháng Chín 28, 2015 at 2:02 chiều - Reply

   A/c mua gỗ hương vui lòng liên hệ 0935.952.619

   • phạm Thành Tháng Ba 4, 2016 at 5:33 sáng - Reply

    Em cần 20m3 huong chua a liênvào địa chi
    thanhphamhh@gmail.com
    Xin chân thành cảm ơn

  • sương Tháng Mười Hai 30, 2015 at 9:45 chiều - Reply

   nếu có nhu cầu về tất cả các loại gỗ thì liên hệ bên mình theo sdt 0961000004 ms sương bên mình chuyên cung cấp tất cả các loại gỗ

  • Đăng Tháng Sáu 21, 2016 at 10:13 chiều - Reply

   Căm xe liên hệ mình.0966468887

 6. Nguyễn Văn Thiệu Tháng Tư 18, 2015 at 10:26 chiều - Reply

  Vui lòng báo giá gỗ thông tròn đường kính từ 20cm trở lên. Mong nhận được liên lạc sớm 0944669134

  • Tuong Tháng Năm 16, 2015 at 1:23 chiều - Reply

   B o dau?

 7. Nguyễn Văn Thiệu Tháng Tư 18, 2015 at 10:26 chiều - Reply

  Cần số lượng lớn.

  • Hưng Giang Tháng Sáu 4, 2015 at 2:26 chiều - Reply

   TALI, DOUSSIE, PADOUK bao nhiêu cũng có bạn ơi! liên hệ 0983099555.

  • Ms.THƯ Tháng Tám 5, 2015 at 12:21 chiều - Reply

   Mình chuyên nhập gỗ Nam Mỹ số lượng lớn; a có nhu cầu về gỗ như thế nào có thể liên hệ để mình cung cấp thêm thông tin nhé. Cảm ơn.

   • Công Khá 78 Tháng Chín 20, 2015 at 10:14 chiều - Reply

    Tôi muốn tham khảo giá của một số loại gỗ. Mong Ms Thư để lại SĐT hoặc liên hệ theo số 0974.41.77.99 or Email: congkha2009@gmail.com

   • mr.công Tháng Mười Một 7, 2015 at 6:48 chiều - Reply

    vui lòng có thể liên hệ mình được k ạ ?
    mr.công
    01685900849
    email: chicong53ktkd.1@gmail.com

 8. hành Tháng Năm 6, 2015 at 10:33 sáng - Reply

  minh can ban go xoan ta, xoan dao o phu tho, lh 0962 260 938

 9. Bảo Tháng Năm 7, 2015 at 2:37 chiều - Reply

  Mình cần bán gổ sến tròn.gổ lào giấy tờ đầy đủ.xuất hoá đơn.còn 800 khối.lh 0962002567

  • Tuong Tháng Năm 16, 2015 at 1:22 chiều - Reply

   B o dau? Go de tanh,go doi 1m3 dai 3m rong 20-30cm bao nhieu tien

  • sương Tháng Mười Hai 30, 2015 at 9:35 chiều - Reply

   chào mọi người bên mình chuyên cung cấp các loại gỗ toàn quốc,ai có nhu cầu thì liên hệ theo sdt 0961000004 ms sương

 10. luan Tháng Năm 16, 2015 at 10:20 sáng - Reply

  Hien minh co´ ba´n go cam xe gia´ 5tr3 1 khô´i giâ´y tơˋ đâˋy đu bao nhiu củng co´ va gô˜ tră´c ai muô´n bi´et thêm chi tiê´t xin liên hê : 0909 707 516 (luân) minh o quan 2 tphcm nhe´

 11. Tuong Tháng Năm 16, 2015 at 1:28 chiều - Reply

  B o dau vay bao? Cho biet gia ca cua go de tanh,go doi theo kich co di

 12. chuducmanh Tháng Năm 17, 2015 at 11:20 chiều - Reply

  Ai can mua gỗ thong. Bach dan thi lhe nha m o lạng sơn. Minh se thu mua cung cấp cho 01642784962

  • Dinh Men Tháng Mười 8, 2015 at 3:01 chiều - Reply

   tôi ở Ninh Bình muốn mua gỗ thông, gỗ keo cốt pha, song cua cac loai, nan tien…….
   Lh : 0947605607

 13. Anh Ngan Tháng Năm 28, 2015 at 2:00 chiều - Reply

  Hiện tại bên mình có bán gỗ hương, gỗ pơ mu, gỗ sa mu và các chủng gỗ khác nhập từ Lào và trữ ở Vinh. Công ty có nhu cầu mua và tham khảo giá liên hệ email sbwintrading@gmail.com

  • tran Tháng Sáu 28, 2015 at 8:41 sáng - Reply

   Xin báo giá gỗ pơ mu ? Cần mua số lượng lớn.

   • kevin Tháng Tám 24, 2015 at 5:57 chiều - Reply

    hiện tại mình có gỗ: PƠ MU VÀ DẦU HỢP LỆ

    AI CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ: 0918945292

  • tran hung Tháng Sáu 24, 2018 at 7:10 sáng - Reply

   có gỗ trai không bạn

 14. nguyễn mạnh hiền Tháng Năm 29, 2015 at 6:24 chiều - Reply

  Mình muốn mua 5 khối gỗ thông xẻ quy cách 2 x10x 100 cm đã sấy và bào taị Đà nẵng. Ai cung cấp được nhắn vào số 01215095467. Mình cảm ơn.

 15. Nguyễn Anh Thắng Tháng Sáu 6, 2015 at 11:38 sáng - Reply

  Mình muốn mua gỗ căm xe ở đà nẵng. Bác nào có xin liên hệ số đt 0935975454 giúp nhé! Vui lòng báo giá giúp phách gỗ 35cmx3000cm hoăc ván quy cách 15cmx90cm nhé!

  • Ms Thao Tháng Chín 28, 2015 at 2:13 chiều - Reply

   Em bán căm se a/c vui lòng liên hệ 0935.952.619

 16. Kevinl Tháng Sáu 6, 2015 at 10:04 chiều - Reply

  Cho minh hỏi gỗ lát chun giá bao nhiêu 1m3 vậy?mình vận chuyển

  • Dương Tháng Mười 19, 2015 at 12:56 sáng - Reply

   Cung Cấp Các loại:
   – Vai giường tạp,hồng sắc…
   – Nan,thang,giát giường…..
   – Gỗ Tạp,hồng sắc …(tròn,hoặc xẻ theo quy cách)
   Anh chị nào cần vui lòng liên hệ :Dương 0962904349 (khu vực miền bắc)

 17. Kevinl Tháng Sáu 6, 2015 at 10:06 chiều - Reply

  Liên hệ qua gmail của mình nguyenvanluong7895@gmail.com

 18. Long Nguyễn Tháng Sáu 9, 2015 at 10:41 chiều - Reply

  chỗ mình chuyên dổi,lim,sao,xoan đào ai có nhu cầu thì về thạch thất nhé

 19. Long Nguyễn Tháng Sáu 9, 2015 at 10:43 chiều - Reply

  kích thước đầy đủ..bãi gỗ thạch xá,thạch thất LH:0169 667 6877

 20. trong.dinh Tháng Sáu 10, 2015 at 5:25 chiều - Reply

  minh co khoang 55 khoi go do , chau phi can ban gia thap hon thi truong , ban nguyen lo 3container. dang o sai gon.
  – tel: 01267499966.

 21. Kiên sơn la Tháng Sáu 13, 2015 at 7:52 sáng - Reply

  Ai cần mua gỗ teak thỳ liên hệ mình..mình ở sơn la và có thể cung cấp khối lượng hỗ theo yêu cầu
  Liên hệ 0963485802

  • tuan Tháng Mười Hai 27, 2015 at 9:55 chiều - Reply

   Tôi cần mua 20m3 gỗ Teak đã xẻ theo quy cách, sẽ gửi list. giao tại thành phố nam định. liên hệ Mr. Tuấn 0904001333

 22. lokdoan Tháng Sáu 15, 2015 at 11:38 sáng - Reply

  dvd

 23. lokdoan Tháng Sáu 15, 2015 at 11:39 sáng - Reply

  gja go xoan cac loai thi bao nhieu tien 1khoi vay [long nguyen]

 24. nguyên Tháng Sáu 18, 2015 at 4:48 chiều - Reply

  Chuyên cung cấp gỗ teak lào số lượng lượng lớn, giá thỏa thuận. SĐT: 0933833330- 0943268479

 25. Tiến Tháng Sáu 19, 2015 at 4:06 chiều - Reply

  Cho mình hỏi Gỗ Óc chó nhập tấm 2,5cm, gỗ Sồi Mỹ bao nhiêu tiền m3 ở Khu vực Hà Nội. Cảm ơn. Mail: tienmt83@gmail.com

 26. Đậm xưởng mộc Sinh Thái Việt Tháng Sáu 23, 2015 at 4:25 chiều - Reply

  Xưởng mộc bên mình đang cần mua gỗ gõ đỏ ( kích thước 110 cm x 3300cm và gỗ chò chỉ các anh chị nào có nhu cầu liên hệ mình nhé. Đậm – Tel: 0909 519 419

  • henry gentle Tháng Chín 11, 2015 at 10:35 sáng - Reply

   toi co go nhap khau tu chau Phi, 80- 500 nam tuoi, so luong lon. ban co nhu cau moi lien he. romanticlion2409@yahoo.com

   • Bảo Đại Tháng Mười Hai 7, 2015 at 1:17 sáng - Reply

    Mình cần tìm mua gỗ cẩm chỉ nam phi ai có liên hệ mình Sđt 0978753689

   • Hùng Tháng Tư 29, 2016 at 3:51 chiều - Reply

    Bạn có gõ đỏ và lim ko? có thì alo cho minh nhé. Hùng :0909446613

 27. hồng Tháng Sáu 25, 2015 at 3:54 chiều - Reply

  bác nào có gỗ bách xanh nhập khẩu báo em ạ /sdt 0123.840.6789

 28. Mr Tran Tháng Sáu 26, 2015 at 2:09 chiều - Reply

  Bên mình đang cung cấp số lượng lớn gỗ tròn Pơ mu và Dổi Lào. Bác nào cần thì liên hệ. trandpmk@gmail.com

 29. Pham Lam Tháng Sáu 26, 2015 at 11:48 chiều - Reply

  minh can 15 tam phach cam xe quy cach 5cm x 30cm x 2400cm ban nao co bao gia dum 0918405109 Lam

 30. cuong Tháng Sáu 28, 2015 at 11:15 sáng - Reply

  Mình ở nghệ an. Mình muốn mua gỗ để đóng cửa chuẩn bị làm nhà. Mình nên mua gỗ gì. Bao nhiêu mkhói?

  • Mr Viêt Tháng Tám 11, 2015 at 8:41 sáng - Reply

   Cửa thì bạn cứ mua gỗ lim mà làm. nếu cần tôi giúp. ngoài ra còn đồ nội thất nữa .nếu cần l/h 0919142468

 31. Trần Ngọc Huy Tháng Sáu 30, 2015 at 11:27 sáng - Reply

  Chào các bạn. Mình ở Hải Phòng. Mình muốn mua Muồng đen để dùng đóng đồ cho gia đình. Quy cách: Dài 2,5m. + Nếu gỗ tròn đường kính khoảng 50cm, khoảng 10m3. Đề nghị các bạn báo giá mới nhất cả gỗ tròn, gỗ hộp, ván mới nhất nhé. Tính cả vận chuyển đến Thủy nguyên, Hải Phòng

 32. Trần Ngọc Huy Tháng Sáu 30, 2015 at 11:28 sáng - Reply

  Chào các bạn. Mình ở Hải Phòng. Mình muốn mua Muồng đen để dùng đóng đồ cho gia đình. Quy cách: Dài 2,5m. + Nếu gỗ tròn đường kính khoảng 50cm, khoảng 10m3. Đề nghị các bạn báo giá mới nhất cả gỗ tròn, gỗ hộp, ván mới nhất nhé. Tính cả vận chuyển đến Thủy nguyên, Hải Phòng.
  Liên hệ: Huy 0904347468

 33. trọng tuân Tháng Bảy 2, 2015 at 5:36 chiều - Reply

  Mình muốn mua một khúc gỗ cẩm lai dài 1mét 8 rộng 40 vuông hay tròn cũng được. Bác nào có nhắn tin mình nhé 0977033966 cảm ơn

 34. Nguyễn Tấn Tin Tháng Bảy 3, 2015 at 4:28 chiều - Reply

  Mình cần mua chò chỉ. Mỗi tháng cần khoảng 30 khối.
  Anh em nào có thì liên hệ hoặc giới thiệu giúp.
  SĐT của mình : 0975218544

  Cảm ơn

 35. Đạt Tháng Bảy 3, 2015 at 11:42 chiều - Reply

  Cho minh hỏi gỗ sơn huyết vuông 50cm dài 2m thì 1 khối bao nhiêu tiền

 36. Tram Tháng Bảy 5, 2015 at 10:19 sáng - Reply

  Minh muon mua 5m3cam xe lam cua, gia bao nhieu vay may dai ca (ninh thuan)

 37. giangtruongson Tháng Bảy 5, 2015 at 9:03 chiều - Reply

  Cần bán gỗ lồng mức.minh ở khánh hòa, 0968723092

 38. Nguyên Vũ Tháng Bảy 12, 2015 at 10:57 sáng - Reply

  Mình sắp khai thác lô gỗ thông ba lá, sl nhiều, anh chị em nào có nhu cầu pm mình nha.

  • Chan tran Tháng Mười 25, 2015 at 11:46 sáng - Reply

   Bac nao co nhu cau lay go keo,bach dan xe hay go tron alo em nha.so luong lon

   • sương Tháng Năm 7, 2016 at 1:45 chiều - Reply

    a vui lòng liên hệ sdt :012.678.71.456 mình cần mua gỗ keo,cám ơn

   • quangvinh Tháng Tám 3, 2016 at 7:38 sáng - Reply

    mình cần mua gỗ keo xẻ theo quy cách ai có liên hệ 0986359533 email :quangvinh.htv@gmail.com

   • Thanh Hà Tháng Tám 29, 2016 at 10:28 chiều - Reply

    Mình cần mua gỗ bạch đàn khối lượng lớn.
    liên hệ: 0965265100

  • minh trung Tháng Một 2, 2016 at 10:50 sáng - Reply

   Mình cần mua mùn cưa và củi số lượng lớn
   DT: 0904.414.522

   • Hainguyen Tháng Mười Hai 7, 2017 at 8:21 chiều - Reply

    Bạn ở chỗ nào vậy

 39. TRAN VAN THONG Tháng Bảy 16, 2015 at 8:29 sáng - Reply

  CHÀO CÁC ANH CHỊ
  TÔI ĐANG CẦN MUA XÀ CỪ VÀ THÔNG DAU ANH CHỊ NÀO CÓ ALO CHO MÌNH SĐT 0933722136

  • Tấn Sĩ Tháng Mười 17, 2015 at 9:03 sáng - Reply

   Gỗ xà cừ giá rẻ đủ kích thuớtc to nhỏ. Liên hệ: 0948296779

   • bảo phú Tháng Mười Hai 28, 2015 at 11:47 sáng - Reply

    xin hỏi cty bạn ở đâu vậy ?

  • hoan Tháng Hai 26, 2016 at 6:34 chiều - Reply

   e co 7 8 khoi thong. cho e xin gia luon e o phu yen. sdt 01698422102

 40. Trần Ngọc Huy Tháng Bảy 17, 2015 at 3:49 chiều - Reply

  DN tôi đang có nhu cầu mua số lượng gỗ Teak NK Myanmar, NK Nam Phi hoặc NK Brazin.
  Số lượng khoảng 50m3. dài từ 1.8-2.2m, dày 20,25,30,35,40mm
  Kính mong quý Cty có thể cho tôi xin thông tin về gỗ cũng như kích thước quy cách và bảng báo giá để tôi có thể tham khảo. Mong nhận được phản hồi sớm từ Cty.
  Rất mong được sự hợp tác.

  Trân trọng!
  Mọi thông tin xin liên hệ:
  Trần Ngọc Huy
  Email: tranngochuy160389@gmail.com
  Tell: 0902286030

  • henry gentle Tháng Chín 11, 2015 at 10:42 sáng - Reply

   Chao ban! chong cua minh la nguoi chau Phi, hien dang kinh doanh dich vu van chuyen- xuat nhap khau hang hoa tai Tp.HCM, co so luong cac loai go tuoi tho tu 100- 500 nam, kich thuoc lon. ban co nhu cau thi lien he minhcung hop tac nhe!
   Tran trong!

   • Viet Trung Tháng Mười 18, 2015 at 10:20 sáng - Reply

    Mình muốn gặp bạn để bàn cụ thể nhu cầu hợp tác 2 bên, vì mình cũng từ châu phi về.

   • huong Tháng Ba 15, 2016 at 3:01 chiều - Reply

    a/c kinh doanh loai go nao? giá?
    ben e co nhu cau nhap so luong lon
    lH: 0989 520 219

    • Đình Thư Tháng Ba 18, 2016 at 2:16 chiều - Reply

     Mình đang co nhu cầu bán số lượng lớn gỗ keo lá tràm, dầu nước, sao, thông. A/c co nhu cầu liên hệ: 0946.832.915

   • Nguyen Tháng Tám 5, 2016 at 7:15 chiều - Reply

    Bạn cho hỏi teak nam phi giao hàng tại Tphcm bao tiền một khối? Hoành 70-140cm, dài 2,2m lên. Giá tốt mình nhập thường xuyên và số lượng nhiều.
    H/P:+84.9804.468.879
    E: dx_nguyen@yahoo.com

  • henry gentle Tháng Chín 11, 2015 at 10:44 sáng - Reply
   • Viet Trung Tháng Mười 18, 2015 at 10:39 sáng - Reply

    Bạn hiện ở SG hay HN?

 41. Nguyễn Văn Bản Tháng Bảy 18, 2015 at 10:53 sáng - Reply

  Hiện tại mình đang cần mua gỗ sao xanh với khối lượng lớn, ai có nguồn hàng vui lòng liên hệ báo giá tới mình.
  Sđt: 0969676234
  Email: nguyenvanban.vcu@gmail.com

 42. Nguyễn Thanh Tùng Tháng Bảy 21, 2015 at 12:50 sáng - Reply

  Mình ở Thái Bình. Cần mua gỗ tạp cứng số lượng lớn (20m3). Ai có hàng thì lien lạc với mình nhé.
  Email: tunguye@outlook.com
  Cảm ơn.

  • Kiên Tháng Chín 25, 2015 at 11:33 sáng - Reply

   Mình chuẩn bị khai thác gỗ tạp rừng..gồm các loại sâng,chò nhai,chò trỉ,chò nâu,dổi,
   Bác nào cần liên hệ e trước để được báo giá nhé..
   Sđt..0963485802

   • khuyen Tháng Ba 27, 2016 at 11:20 chiều - Reply

    a o dau

 43. bùi thứ anh Tháng Bảy 21, 2015 at 2:38 chiều - Reply

  Nhà e có gỗ lim và gỗ tạp cứng sl nhiều.ai mua thì liên hệ 0968027956

  • Phuong Tháng Tám 5, 2017 at 5:50 chiều - Reply

   mình đang muốn mua một ít gỗ lim hoặc gỗ hương đấy. bạn ở đâu, có thể liên hệ với mình sđt 0937376878 đc ko ?

 44. nam nguyễn Tháng Bảy 22, 2015 at 3:14 sáng - Reply

  Tôi có cơ sở sản gia công lục bình mỹ nghệ.kinh nghiệm đã nhiều về lục bình. Quý cô bác anh chị ai có nhu cầu về lục bình hoặc cần tìm hiểu . Xin hay alo số điện thoại
  0933697109.rất vui lòng được tư vấn cho các bạn mọi thắc max về lục bình.nhận tư vấn miễn phí tại thành phố hồ chí minh.
  . mr nam

 45. hoang Tháng Bảy 22, 2015 at 4:30 chiều - Reply

  mua gỗ cắm tại bình phước

 46. bình Tháng Bảy 23, 2015 at 11:11 sáng - Reply

  em cần mua một ít phôi gỗ để làm tượng và bàn ghề ai có liên hệ em nhé! (cẩm, chiêu liêu vàng, gõ đỏ gỏ mật, hương, sơn huyêt …) 0937682119

 47. MrDang Tan Tháng Bảy 26, 2015 at 3:35 chiều - Reply

  Cần bán gỗ cây dẻ số lượng lớn đường kính khoảng 50cm. Địa bàn lạng sơn

 48. MrDang Tan Tháng Bảy 26, 2015 at 3:36 chiều - Reply

  Cần bán gỗ cây dẻ số lượng lớn đường kính khoảng 50cm. Địa bàn lạng sơn. Liên hệ: 01635853666

 49. bùi thứ anh Tháng Bảy 29, 2015 at 5:29 sáng - Reply

  Chào các bạn.nhà mình ở hòa bình có than dá rất nhiều.ai muôn than dốt lò hay dung than dể sây gỗ hay sấy gì do. thì liên hê cho mình nhé sdt 0968027956

 50. Thanh Tháng Bảy 30, 2015 at 2:49 chiều - Reply

  Mình muốn mua 2m3 gỗ giáng hương. Ai có báo giá hộ.
  SĐT: 0914000125.
  Cảm ơn

 51. hưng Tháng Bảy 30, 2015 at 11:36 chiều - Reply

  Cần mua gỗ gáo vàng Số lượng nhiều ai có liên hệ vào số0989060819

 52. Hưng phùng Tháng Bảy 31, 2015 at 10:32 chiều - Reply

  Mình có gỗ pomu dài tren 1m.đường kính 40.gỗ tròn giá bao nhiêu bạn

 53. hưng Tháng Tám 4, 2015 at 8:05 sáng - Reply

  Em đang cần mua gỗ căm xe.ai có cho e cá giá.ai bán xin liên hệ 0989060819

 54. NGUYEN DUY MANH Tháng Tám 4, 2015 at 6:53 chiều - Reply

  minh can mua go huong kosso ai co lien he SDT 0942396112

  • tusu Tháng Ba 15, 2016 at 9:57 sáng - Reply

   bạn có cần mua huơng coso nữa ko,bên mình có bạn,bạn ở đâu?

 55. NGUYEN DUY MANH Tháng Tám 4, 2015 at 6:58 chiều - Reply

  Minh can mua go huong kosso (huong van Nam Phi).
  Ai có liên hệ SĐT : 0942.396.112

 56. Mr. Chinh Tháng Tám 6, 2015 at 5:14 chiều - Reply

  Mình có nhu cầu nhập phôi ván sàn gỗ Hương, Căm xe, Chiu liu số lượng lớn, nhập hàng tháng. Quy cách (tính quy tinh): 15 x 90 x 750 (900, 1050); 18 x 120 x 750 (900, 1050, 1200). Anh em nào có nguồn hàng đẹp, giá tốt alo cho mình theo SĐT: 091 551 62 62

 57. duẩn Tháng Tám 7, 2015 at 11:34 sáng - Reply

  Mình có 1 bộ gián 3 ngựa làm bằng gỗ MUN ĐEN. Mỗi ngựa có: chiều dài khoảng 2,3m, chiều rộng khoang 60cm, chiều dày khoang 8cm.
  Mình đang cần tiền gấp, do nhà có 2 bộ, nên minh chiếc 1 bộ.
  Bạn nào có nhu cầu mua thì liện hệ qua số 01678.358.858

 58. duẩn Tháng Tám 7, 2015 at 11:36 sáng - Reply

  CÓ THỂ LH QUA tranquocduan@gmail.com

 59. Dũng Tháng Tám 7, 2015 at 9:59 chiều - Reply

  Tôi có lượng gỗ tap lớn. Ai có nhu cầu xin liên hệ. Và xẻ theo quy cách. Giấy tờ hợp lệ để đi đường. Sdt:0975198876

 60. phuong Tháng Tám 7, 2015 at 11:46 chiều - Reply

  minh o quang ngai muon mua go ve de xe da .ron me ,ban cho dan dung thi minh nen mua loai cay gi ,go tron hay go vuon

  • Đăng Tháng Sáu 16, 2016 at 4:41 chiều - Reply

   Hương quý cách 12 vuông 1,2m ai có như cầu 0966468887.

 61. Dũng Tháng Tám 7, 2015 at 11:48 chiều - Reply

  Cung cấp Vai giường gỗ tạp và gỗ hồng sắc. Và xẻ Nan các loại gỗ tạp theo quy cách.khu vực Miền Bắc:lh:0975 198 876.

 62. phuong Tháng Tám 7, 2015 at 11:58 chiều - Reply

  go hong sac la go gi vay ban

 63. Dũng Tháng Tám 8, 2015 at 12:02 sáng - Reply

  Là gỗ tạp có màu đỏ mà bạn.thế bạn cần lấy go loại gì có cần sl nhiều ko

 64. reang thach Tháng Tám 8, 2015 at 3:45 chiều - Reply

  tôi có gỗ keo tai tượng 27 năm tuổi hiện giá gỗ này bao nhieu mot khoi?

  • Mr Rom Tháng Chín 25, 2015 at 12:45 sáng - Reply

   Mình đang cần thi mua lượng lơns gỗ keo. Bạn ở đâu liên hệ mình nhé: 0966467689

 65. nam Tháng Tám 9, 2015 at 10:26 chiều - Reply

  hien toi dang co so luong lon go rung , de go tap duong kinh 15 cm tro len tron so luong 80m3 ai co nhu cau ll cho minh 0942603326

  • thảo Tháng Mười 8, 2015 at 11:43 chiều - Reply

   Mình đang cần mua 1 số lượng lớn gỗ tròn keo và bạch đàn ở phú thọ. Ai có lh vs mình qua sdt 0978154682 nhé. Cam on

 66. Tuấn Tháng Tám 12, 2015 at 3:45 chiều - Reply

  Hiện tại mình có khoảng 50 m3 gõ mật. ai có nhu cầu liên hệ: 0935367139.
  mình ở bmt

 67. quang Tháng Tám 13, 2015 at 10:52 sáng - Reply

  Có bác nào biết giá 1m3 gỗ keo đg kính 5 đến 10cm, dài 2m giá bao nhiêu tiền không ạ. Lh em sdt 0972924493

 68. Nguyễn Tuấn Anh Tháng Tám 13, 2015 at 2:29 chiều - Reply

  mình có số lượng gỗ trai cần bán
  ai co nhu cầu xin liên hệ
  số đt: 0937 296 547 ( Tuấn Anh )

 69. Nguyễn văn thịnh Tháng Tám 17, 2015 at 3:59 chiều - Reply

  Bên bạn có gỗ Lim hộp (Công Gô) không???

 70. Nguễn Nam Tháng Tám 19, 2015 at 3:10 chiều - Reply

  giá trên tui mua 4 khối gỗ sao hoặc căm xe. địa bàn Lâm Đồng. liên hệ 0984020136

 71. Hoà Tháng Tám 20, 2015 at 2:49 chiều - Reply

  Cần mua căm xe số lượng và lâu dài, liên hệ 0945607778

  • hương Tháng Chín 13, 2016 at 10:18 chiều - Reply

   ben minh cug cap tat ca cac loai go. j cung co. dat hang va so luong. go lay tu campuchia

 72. Minh canh Tháng Tám 22, 2015 at 10:48 chiều - Reply

  Minh do 1 cay day do do goc 1,6 m. Dai tren 15m, nho cac ban tinh dum coi Gia Hao nhieu de Minh ban. Sin cam on nhieu

 73. Minh canh Tháng Tám 22, 2015 at 10:54 chiều - Reply

  Minh co 1 cay dau Con song, Minh dinh ban. Do goc 1,6m, Dai tren 15m. K biet ban Hao nhieu, nho cac ban cho Gia dum de Minh ban, cam on nhieu

 74. Như Tháng Tám 24, 2015 at 10:09 sáng - Reply

  Mình có một khối lớn gỗ Xá xị…ai có kinh nghiệm về loại gỗ này giúp mình về giá cả để bán ạ,cảm ơn nhiều!!!!

  • Trần nam Tháng Mười Hai 3, 2015 at 9:16 chiều - Reply

   Mình cần mua xá xị địa chỉ tại dĩ an bình dương sdt 0966038365 ai có liên hệ đầy đủ chi tiết nhé

 75. mr. Tien Tháng Tám 26, 2015 at 12:16 chiều - Reply

  Tphcm . Mình hiện đang có quy cách gỗ cẩm lai 20, (30), (40) (50) x 50 x 220 giá 150tr/ khối
  Ai quan tâm lh 0982099221

 76. Vinh 0972 656 877 Tháng Tám 27, 2015 at 9:47 sáng - Reply

  Mình ở Bình Dương có bạn nào có thể báo giá gỗ xẻ giúp minh không. gỗ Tràm và Gỗ cao su

  • bảo phú Tháng Mười Hai 28, 2015 at 1:30 chiều - Reply

   Mình gọi cho bạn mà bạn ko nghe đt, mình chuyên cung cấp gỗ tràm qui cách có gì gọi nhé 0918460577 Mr Phú

 77. Lương Văn Khải Tháng Tám 29, 2015 at 10:46 sáng - Reply

  Mình ở Q12 Tp.HCM, mình hiện có 53 tấm gỗ dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc về từ 20 năm trước, quy cách như sau: 30x200x4.000 ván rất đẹp, mình đang có ý định để làm sàn gác nhà nhưng vì thay đổi ý định do đó muốn bán lại, ai có nhu cầu liên hệ mình nhé: 0919.165.164

 78. Tamtran Tháng Chín 3, 2015 at 11:22 chiều - Reply

  Toi co may cay tru nha va xa go lim den hay la gi o ro, mun ban. Ai co nhu cau lh. O1218715446

 79. Dương Tùng Tháng Chín 4, 2015 at 11:02 sáng - Reply

  mình cần bán số lượng gỗ lim và hương. ai có nhu cầu liên hệ : 0969217020
  gmail: duongductung0410@gmail.com

  • Bùi Hương Tháng Mười 26, 2015 at 5:06 sáng - Reply

   Gỗ dạ hương và đinh hương, loại nào có giá trị và đóng bàn ghế đẹp? Nơi mình ko có gỗ đinh hương. Gỗ pơ mu trên mình giá bằng dạ hương

 80. diễm Tháng Chín 4, 2015 at 11:48 sáng - Reply

  dạ anh chị ơi, em đang cần tìm mua gỗ xẻ gỗ cây bạch đàn hay còn gọi là Eucalyptus wood. Anh chị nào có loại gỗ này, không quan trọng quy cách , vui lòng liên hệ qua: dinhthidiem126@gmail.com hoặc gọi 0866847738

 81. vuongminh Tháng Chín 6, 2015 at 7:19 sáng - Reply

  Chào mọi người hiện tại mình đang ở nước ngoài và đang liên kết với các ông chủ đài loan để mua gỗ việt nam.ai có gỗ pơmu số lượng lớn thì hãy liên hệ với mình nhé…báo giá cụ thể nếu gỗ càng lớn càng tốt.
  Chú ý gỗ phải có giấy tờ đầy đủ và có thể xuất đi được nước ngoài nhé +886961556080

  • Mr.Tran Tháng Chín 8, 2015 at 10:01 chiều - Reply

   Bạn liên hệ với mình theo SDT 0094986.502.595 Số lượng rất lớn và cây to.

 82. Dung Tháng Chín 7, 2015 at 1:31 sáng - Reply

  Chao tat ca cac a chi e hien tai tui co khoang hon 200m3 go xoan huong giay to day du. Ai co nhu cau va quan tam thi hay lien he cho tui hi. Hang hien tai da ve cang dong nai roi. dtdd: 0907197196. Mr dung
  Mot cay trac vn vanh goc 180cm cao 7_8 m ai quan tam thi ban luon nha.

 83. Dung Tháng Chín 7, 2015 at 3:14 chiều - Reply

  Mình ở tphcm. Công ty mình có giấy phép khai thác gỗ campuchia. giá rẻ nhất tp. Hiện cty có gỗ CAM XE và HUONG. lh:0918172412

  • hạnh Tháng Chín 29, 2015 at 8:31 chiều - Reply

   giá gỗ căm xe, cà chít, lim lào về đến Thái bình là bao nhiêu ban nhỉ

  • Nhung Tháng Một 9, 2016 at 6:11 chiều - Reply

   Bạn cho xin bảng giá gỗ căm xe gửi qua điạ chỉ email nguyenvandien1972@gmail.com nhé. Bên mình có cửa hàng nếu đuoc thì sẽ lấy số lượng lớn.

 84. Dũng Tháng Chín 8, 2015 at 12:41 chiều - Reply

  Gỗ

 85. Thuy Tháng Chín 9, 2015 at 2:56 chiều - Reply

  Minh dang xo nhu cu mua 5 khoi go Lim Lao, ai co alo cho minh theo so 0912290699 nhe

 86. Thuy Tháng Chín 9, 2015 at 2:58 chiều - Reply

  minh dang co nhu cau mua 5 khoi go Lim Lao, ai co alo cho minh theo so 0912.290.699 nhe

 87. Nguyễn Đình Phú Tháng Chín 10, 2015 at 8:50 sáng - Reply

  Mình có 100m3 gỗ dầu tròn . Đường kính trên 40cm , cần bán . Ai mua liên hệ 0986300488

 88. ngoc Tháng Chín 10, 2015 at 11:09 sáng - Reply

  Chào các bạn mình có lô gỗ Xoan Đào và gỗ Dổi tại HN, bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình, số lượng lớn. 0918018778 mr Ngọc.

 89. hung Tháng Chín 10, 2015 at 8:32 chiều - Reply

  ai co go gao vang ban cho minh.gia ca thuong luong lh 0989060819

 90. Tri Tháng Chín 13, 2015 at 1:47 chiều - Reply

  Can ban 5 tam go mat 80 x 15 x 3m 40 tr /1 tam 90 x 15 x 3m 50tr/tam ai co nhu cau lh 0966539999

 91. Đức ánh Tháng Chín 14, 2015 at 12:51 chiều - Reply

  Mình đang cần mua gỗ lát chun sll. Ai có liên hệ 0915236866.

 92. lực Tháng Chín 14, 2015 at 5:20 chiều - Reply

  Mình có 100m3 gỗ lim vàng. Kích thước dài 4m x 45cm x 30cm. 16.000.000/m3. A có nhu cầu liên hệ 0903.716.076

 93. Tu Tháng Chín 15, 2015 at 10:16 sáng - Reply

  Minh can mua thao lao cuom(ban lang) ai co lien he minh!

 94. Tu Tháng Chín 15, 2015 at 10:17 sáng - Reply

  0945778868

 95. Nhân Tháng Chín 15, 2015 at 6:13 chiều - Reply

  Mình cần bán khoảng 50 cây cột và xà nhà trên 100 năm tuổi ở Tây Ninh. Ai cần mua lh sđt 0906718471 (Nhân)

 96. Vinh Tháng Chín 18, 2015 at 1:44 chiều - Reply

  Công ty ty mình có khối lượng gỗ tròn Căm xe, gỗ xẻ số lượng lớn cần bán. Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 0962956499

 97. Vinh Tháng Chín 18, 2015 at 1:51 chiều - Reply

  Có gỗ Cà chít nữa liên hệ: 0962956499

  • hạnh Tháng Chín 29, 2015 at 8:33 chiều - Reply

   giá gỗ căm xe, cà chít, lim lào về đến Thái bình là bao nhiêu ban nhỉ

 98. Dũng Tháng Chín 21, 2015 at 11:57 chiều - Reply

  Ở đây anh em nào cần mua gỗ tạp cứng ko nhi? Liên hệ.0975198876.ở miền Bắc.

 99. Kevin Tháng Chín 26, 2015 at 10:27 chiều - Reply

  Cần bán gỗ sao xanh và gỗ dầu ai cần vui lòng liên hệ 0916348335

 100. dailam Tháng Chín 27, 2015 at 8:28 sáng - Reply

  Mình đang có sập bằng gỗ lim đỏ việt nam, kích thước 2.76*1.67*0.13 muốn bán nếu ai có nhu cầu liên hệ 0941713592.

 101. Vinh Tháng Chín 28, 2015 at 12:07 sáng - Reply

  E muon mua vai m3 go huong xoan va muong den ,bac nao co ban cho em voi.em o bac ninh 0949479541

 102. Dũng Tháng Chín 28, 2015 at 11:52 chiều - Reply

  Ai cần mua gỗ mỡ.xoan ta.thì lien hệ 0975198876.khu vực phía bắc.

 103. Hưởng Tháng Chín 29, 2015 at 1:40 chiều - Reply

  Mình cần mua gỗ căm xe sẻ ở biên giới campuchia.một tháng lấy 2 công từ biên giới.ai có nguồn gỗ từ biên giới thì liên hệ để báo giá,giá cả hợp lý sẽ làm việc lâu dài. Đt : 0934080866

  • tranvinh Tháng Mười Hai 10, 2015 at 8:03 chiều - Reply

   Minh co biet. ban co can lien he minh 01638487500. Minh o q2

  • duy Tháng Năm 30, 2016 at 4:24 chiều - Reply

   Liên hệ 0986103106

 104. Thắng Tháng Chín 29, 2015 at 1:50 chiều - Reply

  Bên mình có gỗ xoan vườn số lượng khá lớn. Bao gồm gỗ tròn, gỗ xẻ quy cách và ván ghép thanh các loại. Ai quan tâm vui lòng liên hệ 0934815314

  • hạnh Tháng Chín 29, 2015 at 8:34 chiều - Reply

   gỗ bạn để ở đâu

   • khuyen Tháng Ba 28, 2016 at 4:25 chiều - Reply

    a can mua xoan ha
    e o binh duong neu can a ll 0983221327

  • bảo phú Tháng Mười Hai 28, 2015 at 1:40 chiều - Reply

   hay đó gỗ bạn để đâu vậy 0918460577 Mr phú

 105. James Huang Tháng Chín 30, 2015 at 2:34 chiều - Reply

  Cty e can mua tram, xoan so luong lon, ai co vui Long liền he Sđt 0937844418

  • long Tháng Mười Hai 23, 2015 at 3:51 chiều - Reply

   ben e hien tai co 200khoi.a can lien he e.0939944500

  • bảo phú Tháng Mười Hai 28, 2015 at 1:41 chiều - Reply

   Công ty bạn ở đâu vậy mình có gỗ tràm 0918460577 Mr phú

 106. cuong Tháng Mười 2, 2015 at 4:44 chiều - Reply

  Minh dang khai thac rung Gia Lai,Komtum,Lao chuyen cam xe,xuong dat tai Tay Nguyen.co so luong lon go cam xe da xe theo quy cach,ace quy cong ty nao co nhu cau nhap nhieu LH e 0943050059 ,dam bao gia tot nhat.Hien minh dang Giao ve SG.

 107. Hung Tháng Mười 3, 2015 at 9:55 sáng - Reply

  admin ơi, cho em hỏi vậy gỗ thông xẻ dài 1m-1m5 thì giá khối hiện nay là bao nhiêu vậy??
  Nếu muốn mua gỗ cũ (thông, tạp…) thì giá tham khảo ở đâu được vậy admin?

  • Nguyễn Hữu Đăng Tháng Mười 7, 2015 at 3:25 chiều - Reply

   Bên mình đang có một lượng lớn gỗ thông đỏ đã khai thác hết mủ nay cần bán gỗ nguyên liệu (cây tròn or xẻ theo yêu cầu). Hàng tai khu vực Nghệ An. Ai có nhu cầu liên hệ: 0904 232 417

 108. TRONG Tháng Mười 4, 2015 at 1:56 chiều - Reply

  mình có cây gỗ lim đường kính 80cm dài 7m cho hỏi giá bao nhui các bác

 109. 0974527992 Tháng Mười 4, 2015 at 9:41 chiều - Reply

  Co ai ban go Lim to ko

  • Hoang Tháng Mười 4, 2015 at 9:45 chiều - Reply

   Gia go lim tron vanh 300 dai3 m bao nhiêu tien ??? O ha noi

  • Jack Nguyen Tháng Một 9, 2016 at 8:09 chiều - Reply

   Liên hệ 0935397986 để báo giá nhé bạn

 110. bang Tháng Mười 6, 2015 at 7:02 sáng - Reply

  admin cho em hoi gio lim xet nhui 1m3 vay .em cam on

 111. Hoang huan Tháng Mười 7, 2015 at 9:48 chiều - Reply

  Minh can mua go bang lang hay con gọi la (sang le chun.) ai co thi gọi minh nhe (01649608075) chu y la giay to day du

 112. Hoang huan Tháng Mười 7, 2015 at 9:51 chiều - Reply

  Chu y la go co chun nhe nếu co Lh (01649608076) cang nhiu cang tốt

 113. trần hữu lưu Tháng Mười 8, 2015 at 4:39 sáng - Reply

  Tôi đang o bình duong,hiện dang cần khoảng 10 khối gỗ bằng lăng đã sấy khô, gỗ đẹp, quy cách nào cũng được. Ai có thể cung cấp được thì liên hệ: 0975002771.

 114. thang Tháng Mười 8, 2015 at 7:51 chiều - Reply

  toi dang can mua khoang 20M3 go cam xe

 115. thanh Tháng Mười 8, 2015 at 7:53 chiều - Reply

  toi dang can mua go cam xe khoang 20M3 ai ban vui long lien he 091370825

 116. thanh Tháng Mười 8, 2015 at 8:04 chiều - Reply

  0913708525

 117. Trần Nam Tháng Mười 10, 2015 at 12:17 chiều - Reply

  Tôi cần 3 khúc dạ hương đường kinh 30 1m4 giá bao nhiêu sdt 0966038365

 118. Xuan Tháng Mười 12, 2015 at 8:09 sáng - Reply

  Cong ty ban minh o An Do can mua go tech (teak wood) tu VN so luong lon va lau dai. Ai co kha nang cung cap vui long bao gia va freight charge qua email springs2512@gmail.com dt: +6597824832 (viber) Thanks.

 119. Hùng Tháng Mười 12, 2015 at 1:35 chiều - Reply

  mình cần mua khoảng 40m3 gỗ là gỗ tạp (dầu, sến, trâm, dẻ, cầy…),quy cách 0,25x8m ai có alo 0938383859 giao hàng tại vũng tàu. thanks

  • bảo phú Tháng Mười Hai 28, 2015 at 1:45 chiều - Reply

   Mình đang có hàng , bạn cần thì lh mình coi hàng 0918460577 Mr Phú

 120. Kevin Tháng Mười 19, 2015 at 7:27 sáng - Reply

  Cần bán gỗ dầu xẻ , căm xe theo mọi quy cách cho công trình và xây dựng vui lòng liên hệ 0916348335

 121. Trang Tháng Mười 21, 2015 at 8:10 chiều - Reply

  Hiện chúng tôi đang có một lô hàng gỗ căm xe, hương tràm nhập từ Campuchia về. Quý khách nếu có nhu cầu mua xuất khẩu xin vui lòng liên hệ trực tiếp vào email hoặc số điện thoại sau:
  Email: ttrangbusiness@gmail.com
  Sđt: 0906358648

  • Chan tran Tháng Mười 25, 2015 at 11:48 sáng - Reply

   Bac nao co nhu cau lay go xe khong

 122. Chan tran Tháng Mười 25, 2015 at 11:50 sáng - Reply

  Keo,thong,xoan,bach dan xẻ,tròn số lượng lớn bác nào cần liên hệ em.keo xẻ qui cách,teak,thông…

 123. son Tháng Mười 26, 2015 at 3:24 chiều - Reply

  mình ở Ninh Bình! mình cần mua gỗ thông, giàng giàng. gỗ keo đã xẻ Rộng 16>30cm Dài 2m Dầy 2cm đó là gỗ thông và gỗ keo! còn giàng giàng thì xẻ Dầy 3 phân or 3 phân thiếu Rộng 16>30cm Dài > 2m a/c nào cóa bán thi gửi thư qua mai lgiá cả vs mình nhé ! rất mong đc hợp tác: phamthanhsonsm@gmail.com

 124. Mr Chung Tháng Mười 27, 2015 at 9:16 sáng - Reply

  Bán gỗ Xoan, Tràm, Cao su số lượng lớn
  vui lòng liên hệ Mr Chung: 0919105283

 125. Mr Truong Tháng Mười 27, 2015 at 10:42 sáng - Reply

  tôi cần mua gỗ tạp, kích thước 33x33x1100mm số lượng 20,000 thanh.
  hoặc gỗ đã chuốt tròn được kính 30 mm dài 800 -2200mm bác nào có khả năng cung cấp liên hệ số
  0903614314

  • bảo phú Tháng Mười Hai 28, 2015 at 1:47 chiều - Reply

   Mình có gỗ bạn khi nào o Bình Dương LH mình coi gỗ 0918460577

 126. luulee Tháng Mười 28, 2015 at 9:09 chiều - Reply

  ai co nhu cau mua goc ;huong ,go do,camlai, trac k.neu co xin lien he;0933038981 nhe

 127. Tân Tháng Mười 29, 2015 at 4:56 chiều - Reply

  Hiện tại mình đang có số lượng gỗ lớn nhập từ campuchia về,có tất cả các mặt hàng gỗ ai có nhu cầu hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ sdt 0919 023 987 tân

 128. Kiên Tháng Mười 31, 2015 at 10:09 sáng - Reply

  Minh can ban sll gô cam xe, gô doi lao ,cam lai, hương, sao ,chò ,ai co nhu cau liên hệ 01686909171

  • suong Tháng Ba 5, 2016 at 4:50 chiều - Reply

   hiện tại bạn ở đâu? vui lòng liên hệ sdt 012.678.71.456

 129. lainh_lsn Tháng Mười Một 4, 2015 at 10:55 chiều - Reply

  – Nhà mình có xưởng sẻ gỗ thông ai có nhu cầu đặt mua kích cỡ, chủng loại tùy theo yêu cầu
  – Cần mua gỗ thông tròn tại Cao Bằng và Lạng Sơn

  XIN LIÊN HỆ: 01685592886

 130. duong ky Tháng Mười Một 7, 2015 at 3:44 chiều - Reply

  bên công ty mình cần mua gỗ keo tròn xuất khẩu sang trung quốc vơi số lượng lớn , đường kính 10 cm trờ lên , cắt khúc 2m-4m .bác nào có khả năng cung cấp liên hệ số dt : 0977.009.551 ( kỳ) hoặc mail:duongky.dtk@gmail.com
  thanks

 131. ánh Tháng Mười Một 9, 2015 at 6:27 chiều - Reply

  tôi cần mua 30m3 gỗ sến xẻ.ai có xin liên hệ:0969 859 000

 132. Mr Huy Tháng Mười Một 10, 2015 at 12:15 chiều - Reply

  Minh can so luong lon go xe : go tram va bach dan. Ai co cung cap vui long goi cho minh : 0964935386 Mr Huy. Tks.

 133. Mr Huy Tháng Mười Một 10, 2015 at 12:16 chiều - Reply

  Bac Chan Tran k cho dt hay emial lam sao lien he ?

  • Chan tran Tháng Mười Một 12, 2015 at 8:13 sáng - Reply

   Mr huy.em gọi bác ko đk ạ.bac nào có nhu cầu lấy keo tròn,xẻ.alo em nha.thông,bạch đàn,giàng giàng,xà cừ có tuốt ạ.01655795775.

 134. pham viet Tháng Mười Một 10, 2015 at 9:33 chiều - Reply

  minh muon mua go lim ban nao co alo minh nhe

 135. pham viet Tháng Mười Một 10, 2015 at 9:34 chiều - Reply

  ai có gõ ngien thì gọi cho mình nhé 0978665870

  • ánh Tháng Mười Một 11, 2015 at 10:37 chiều - Reply

   cần mua khối lượng lớn lim lào.ai có liên hệ:0969 859 000

 136. vanhuytu Tháng Mười Một 13, 2015 at 1:18 chiều - Reply

  can mua Dầu đỏ, dầu nước lien lac bac nao ah?

 137. vanhuytu Tháng Mười Một 13, 2015 at 1:23 chiều - Reply

  vanhuytu November 13, 2015 at 1:18 pm – Reply
  can mua Dầu đỏ, dầu nước lien lac bac nao ah? Tel: 01668007007

  • Đình Thư Tháng Tư 11, 2016 at 11:38 sáng - Reply

   Dầu nước liên hệ mình cung cấp 0946.832.915

 138. Nguyễn duy trịnh Tháng Mười Một 13, 2015 at 2:54 chiều - Reply

  mình cần mua 100 m3 gỗ bạch tùng quy cách 30 x 400 x 2000 co ai có gỗ bạch tùng liên hệ qua số điện thoại 0909084286 mình tên trịnh

  • Đào Trường Ngộ Tháng Mười Một 13, 2015 at 4:16 chiều - Reply

   Nguyễn Duy Trịnh Bạn có thể liên hệ sđt: 0909444666 để mua nhé. Bên mình có bán nhé

  • Nguyễn duy trịnh Tháng Mười Một 23, 2015 at 8:44 sáng - Reply

   ben minh can mua so luong lon go tram quy cach
   day 3phan rong 30 tro len dai 2m toi 3m ai co hang theo quy cach nay sin lien he so dien thoai 0909084286 gap trinh

   • Nguyễn duy trịnh Tháng Mười Một 23, 2015 at 8:50 sáng - Reply

    cong ty trung toi can mua go bach tung go tram

    Go bach tung
    Quy cach 30 x 300 ~400 x 2000 ~ 3000 ( 100m3 )

    Go tram
    Quy cach 30 x 300 ~400 x 2000 ~ 3000 ( 100m3 )

    Quy cong ty nao co hang xin lien he voi trung toi theo so dien thoai 0909084286 Gap trinh

    • bảo phú Tháng Mười Hai 28, 2015 at 1:53 chiều - Reply

     rộng 30cm hả bạn có lộn ko? mình chuyên cung cấp tràm qui cách 0918460577 Phú

   • Đình Thư Tháng Tư 11, 2016 at 11:37 sáng - Reply

    Bạn cho mình khối lượng cần mua. Mình sẽ báo giá nếu bạn có nhu cầu.
    Lh: 0946.832.915

  • sương Tháng Mười Hai 30, 2015 at 10:25 chiều - Reply

   chào anh trịnh,lúc trước anh có điện thoại cho bên cty mình về việc mua gỗ bạch tùng và a nói theo kế hoạch là đầu tháng 1 này sẽ tiến hành,vậy bây giờ bên anh vẫn còn nhu cầu chứ ạ

 139. be Tháng Mười Một 20, 2015 at 7:43 chiều - Reply

  Tôi đang cầm mua số lượng sơn huyết lớn ai có liên hệ

 140. be Tháng Mười Một 20, 2015 at 7:46 chiều - Reply

  0919235468

 141. phuc Tháng Mười Một 21, 2015 at 10:28 sáng - Reply

  Tôi ở Nghệ An đang muốn mua khoảng 5m3 gỗ Hương (Việt hoặc Lào). Xin báo giá cụ thể
  1. Mạ cửa, giường.
  2. Ván giường, tủ
  Liên hệ 0912123640

 142. hung Tháng Mười Một 21, 2015 at 12:30 chiều - Reply

  toi muon mua go cam xe,sao xanh 10m3.gia ca nhu tren sdt0989060819

 143. pham tuan Tháng Mười Một 21, 2015 at 3:11 chiều - Reply

  em cần bán 4 ha cây bạch đàn và keo. cây nhà e đg kính lớn nhất lớn hơn 30cm nhỏ nhất lớn hơn bằng 10 cm. nhà e ở lạng sơn. e muôn bán để trồng cây khác. ai mua liên hệ sdt 0945872517

 144. Tony Hào Tháng Mười Một 21, 2015 at 7:48 chiều - Reply

  Tôi chuyên cung cấp tất cả các loại gỗ, số lượng lớn, giá rẻ nhất thị trường

 145. Tony Hào Tháng Mười Một 21, 2015 at 7:49 chiều - Reply

  Tôi chuyên cung cấp tất cả các loại gỗ, số lượng lớn, giá rẻ nhất thị trường
  0909444666

 146. tran kim hau Tháng Mười Một 21, 2015 at 9:24 chiều - Reply

  Tôi đang cần mua 10m3 khối gỗ keo đường kính (R) khoảng 30cm .ai có thì liên lạc với mình ngay nha.đang cần gấp

 147. tran kim hau Tháng Mười Một 21, 2015 at 9:28 chiều - Reply

  À quên sdt 01694422803

 148. Vvvvv Tháng Mười Một 21, 2015 at 11:20 chiều - Reply

  Toi Co du cac loai o kg bac nap can thi toi 01654624337

 149. Vvvvv Tháng Mười Một 21, 2015 at 11:23 chiều - Reply

  Toi co du cac loai ai can lien he 01654624337 o lien giang

 150. Vvvvv Tháng Mười Một 21, 2015 at 11:24 chiều - Reply

  Kien giang

 151. tran kim hau Tháng Mười Một 23, 2015 at 9:46 chiều - Reply

  Tôi ở khu vực miền bắc (bắc ninh) ai có gỗ keo tròn vanh khoảng 100cm ai có liên lạc với tôi ngay.tôi đang cần gấp địa chỉ Email trankimhau30@gmail.com

 152. Thanh Tháng Mười Một 24, 2015 at 4:28 chiều - Reply

  Ban go teak du loai tron ,se theo quy cach,van San,si&le:LH:0909239773

 153. Thanh Tháng Mười Một 24, 2015 at 4:32 chiều - Reply

  Nhan lam moc noi that go teak,soan,tram,cam xe theo yeu cau:LH:0909279773&0909239773.A.nam

 154. Tí Tháng Mười Một 24, 2015 at 8:27 chiều - Reply

  Bên e có 20m3 gỗ gáo tròn ai cần mua thì liên hệ sdt 0989060819

 155. Tí Tháng Mười Một 24, 2015 at 8:29 chiều - Reply

  Bên e có 20m3 gỗ thiên ngân (gáo vàng) ai có nhu cầu mua thì liên hệ e 0989060819

 156. Thanh Tháng Mười Một 24, 2015 at 10:28 chiều - Reply

  Soan ta ,son da .lim Việt Nam! mat20~25ai can LH:0909239773 nam

 157. hoa Tháng Mười Một 26, 2015 at 8:09 chiều - Reply

  Em can mua go tap cung go xay dung .ai co ban xin lien he 0979725835.em o binh dinh .ai o gia lai kontum lien he la tot

 158. Sir.Chủng Tháng Mười Một 27, 2015 at 9:29 chiều - Reply

  Mình cần mua 5 đến 10 khối gỗ lim Nan Phi bạn nào có liên hệ mình nhé 0963814878

 159. Nguyễn Tú Tháng Mười Một 28, 2015 at 7:23 sáng - Reply

  Mình có một cái tủ quần áo trong đó có 3 miếng ván gỗ hương, và cẩm lai….vì lâu quá nên không nhớ… Mình muốn sang lại. Ai có nhã ý thì liên hệ mình…0943630024

 160. Phú Tháng Mười Một 28, 2015 at 10:02 sáng - Reply

  Minh dang xe gô keo có sô luong dèu dèu, ace có nhu câu liên hê e nhé. Sdt 0934828539

 161. Duc Tháng Mười Hai 2, 2015 at 9:10 sáng - Reply

  Hi All
  Hien tai Toi co go Keo, Tram voi so luong lon nhap khau tu Cpc, ACE nao can mua xin l he 0903 637 054 gap Mr Duc ( hcm)

 162. A bình Tháng Mười Hai 2, 2015 at 6:00 chiều - Reply

  Mình cần mua số lượng lớn gỗ bằng lăng.ai có vui lòng lh 0936358679.cảm ơn!

 163. NguyenDucThai Tháng Mười Hai 3, 2015 at 12:51 chiều - Reply

  Toi can mua go Ngat so luong nhieu ai co xin vui long lien he 0988726922

 164. Loc Tháng Mười Hai 3, 2015 at 8:31 chiều - Reply

  Gghh

 165. Loc Tháng Mười Hai 3, 2015 at 8:33 chiều - Reply

  Minh muon mua gổ . Sao . Sến . De dong tau danh ca bao gia đùm minh nhe cam on

 166. Loc Tháng Mười Hai 3, 2015 at 8:36 chiều - Reply

  Ai co loài gổ do thi bao gia đùm minh nhe cam on dđ 0903945988

 167. Trần nam Tháng Mười Hai 3, 2015 at 9:23 chiều - Reply

  Tôi cần mua gỗ dạ hương.
  Gỗ xá xị
  Địa chỉ dĩ an bình dương.
  sdt 0966038365 biết thêm chi tiết

 168. phat Tháng Mười Hai 8, 2015 at 9:13 sáng - Reply

  Minh can bán một gốc gỗ hương lớn nặng khoang 500kg dang’ đep sdt 0966059995

 169. dũng Tháng Mười Hai 11, 2015 at 12:00 chiều - Reply

  cần mua gỗ lim lao ai có thì báo giá qua gmail. xin cam ơn

 170. dũng Tháng Mười Hai 11, 2015 at 12:04 chiều - Reply
 171. vanloi Tháng Mười Hai 11, 2015 at 9:56 chiều - Reply

  Mình cần mua gỗ hương, ai có xin liên hệ số đt 0962883385

 172. nguyenvietluc Tháng Mười Hai 12, 2015 at 2:59 chiều - Reply

  Minh o ha noi muon mua go huong lao so luon lon ai co gia tot lien he 01683040244

 173. Vvvvv Tháng Mười Hai 13, 2015 at 12:42 chiều - Reply

  Toi co du cac loai a e nao that long mua pm 01654624337

 174. Nam Tháng Mười Hai 13, 2015 at 9:09 chiều - Reply

  Ban go teak tròn xe theo quy cach .si le .son ta gia ca canh tranh.lh 0909239773 nam

 175. Nam Tháng Mười Hai 13, 2015 at 9:12 chiều - Reply

  Nhan lam do moc theo yeu cau go tu nhien tai tphcm uy tin .nhan hop dong mua ban go so luong lon.van sang go tu nhien lh:0909239773 nam

 176. Nam Tháng Mười Hai 13, 2015 at 9:18 chiều - Reply

  Van sang teak gia re nhat vn si le .lh:0909239773nam

 177. tuan anh Tháng Mười Hai 13, 2015 at 9:31 chiều - Reply

  gỗ giổ hấp sấy bao nhiêu 1m3 vậy

 178. tuan anh Tháng Mười Hai 13, 2015 at 9:32 chiều - Reply

  0988686272

 179. Hoàng tân Tháng Mười Hai 14, 2015 at 7:51 sáng - Reply

  Các bác cần gỗ nhập từ Mỹ và Nam Phi liên hệ bên mình . Ở Bình Dương sđt 0908869520 . Hàng ở kho ngoại quan . Giá tốt nhất cho các bác .

 180. hoan Tháng Mười Hai 15, 2015 at 7:35 sáng - Reply

  có ai thu mua gỗ keo tràm ko. đường kính mặt 15cm trở lên.. t ở phú yên sdt 0964041314

 181. Hoàng tân Tháng Mười Hai 16, 2015 at 1:32 chiều - Reply

  Có bác nào có lim tali ko ? Loại gỗ tròn đường kính 1.5mét dài 6mét . Ở tphcm . Cần mua . 0908869520

 182. hoa nguyen thi Tháng Mười Hai 16, 2015 at 1:44 chiều - Reply

  minh co 12 khoi go CAM XE lot san 20x123x930
  20x130x930 ket tien can ban gap ai co nhu cau dt. 0907575689 hoa

 183. PVTrung Tháng Mười Hai 16, 2015 at 9:12 chiều - Reply

  minh muon mua go catrit hoac muong den lam nha3 gian ai co gui ve mail cho minh nhe

 184. PVTrung Tháng Mười Hai 16, 2015 at 9:14 chiều - Reply

  mail PVTrung ( trungknoc@gmail.com

 185. duy Tháng Mười Hai 16, 2015 at 10:09 chiều - Reply

  can muago xoan dao o vinh phuc ai co xin lh 0988684882 bao gia luon nhe

 186. PVTrung Tháng Mười Hai 17, 2015 at 11:16 sáng - Reply

  minh muon mua go catrit hoac muong den lam nha3 gian ai co gui ve mail cho minh nhe mail trungknoc@gmail.com

 187. duy Tháng Mười Hai 17, 2015 at 12:36 chiều - Reply

  bac nao ban go xoan dao o nga 3 vinh tuong .co goi vao so 0988684882.thi goi lai cho minh dc ko tai may hong nen ko luu duoc sdt ah

 188. duy Tháng Mười Hai 17, 2015 at 7:09 chiều - Reply

  ai ban go xoan dao o vinh phuc thi goi vao so 0988684882 nhe

 189. Nam Tháng Mười Hai 17, 2015 at 9:22 chiều - Reply

  Ban son dao,teak,bang lang si&le ai co nhu cau lh:0909239773 nam

 190. Nam Tháng Mười Hai 17, 2015 at 9:24 chiều - Reply

  Ban teak Việt Nam! Go tron xe theo quy cach ,giay to day du giao hang tan noi :0909239773 nam

 191. Nam Tháng Mười Hai 17, 2015 at 9:28 chiều - Reply

  Minh co khoang 10/m3 van san teak ai can minh ban gia re cho :0909239773 nam

 192. giamg Tháng Mười Hai 19, 2015 at 12:15 sáng - Reply

  Minh có gỗ lim và hương lào.0944480557

 193. Dũng Tháng Mười Hai 19, 2015 at 12:25 sáng - Reply

  Tôi có cốt pha số lượng lớn gỗ tạp. Và xẻ gỗ xoan Ta và gỗ mỡ và gỗ keo theo quy cách..tại Miền bắc: lh:0975198876.

 194. Đỗ Lê Duy Tháng Mười Hai 19, 2015 at 2:00 sáng - Reply

  Em muốn mua gỗ hương và cẩm lai, em ở tp hcm có giao tận nơi được không anh. Nếu giao được xin liên lạc số điện thoại: 0965 179 579

 195. giamg Tháng Mười Hai 19, 2015 at 10:23 sáng - Reply

  Minh ở quãg tri,có hươg đỏ ,lum các loại.0944480557

 196. trần hữu lưu Tháng Mười Hai 21, 2015 at 1:41 sáng - Reply

  Tôi o bình dương, đang cần mua 1m3 gỗ hương nam phi để làm mẫu. Ai có bán thì báo giá dùm…

 197. minh Tháng Mười Hai 21, 2015 at 4:25 sáng - Reply

  Minh co sl lon thong đỏ dang khai thac ban lao quan tâm alo em nhe sdt 0985740707 va pomu sl lon

 198. hoan Tháng Mười Hai 21, 2015 at 8:55 chiều - Reply

  co ai mua gỗ tạp ko.. muốn đk chìu dài bao nhiu.0964041314

 199. hoan Tháng Mười Hai 21, 2015 at 9:07 chiều - Reply

  go tạp cứng chuyên cho người xây dựng..

 200. Trung Tháng Mười Hai 22, 2015 at 6:48 chiều - Reply

  Mình còn 5 m3 Lim, với các loại qui cách sau 20cmX20cmX2,2m,30cmX30cmX2m,40cmX40cmX1,8m,Ai có nhu cầu mua liên hệ :0919900279,Tây Ninh

 201. Thanhtu Tháng Mười Hai 24, 2015 at 1:40 chiều - Reply

  Mình cần mua gỗ căm xe lào xúc :300x300x2500 ,ai có báo giá hợp lý nhất.

  • Tony Hào Tháng Một 2, 2016 at 4:17 chiều - Reply

   Liên hệ 0909444666 bán căm xe số lượng lớn giá rẻ nhất

 202. Hoàng Tháng Mười Hai 25, 2015 at 12:44 chiều - Reply

  đang cần gỗ dầu: 5ly, 8ly, 10ly
  kích thước: 1.2m x 2.44m
  Vì nhà máy mình đang cần hàng gỗ Dầu để làm hàng và xuất khẩu, chúng tôi mong được hợp tác với nhiều nhà cung cấp có số lượng hàng gỗ dầu cung cấp cho chúng tôi.Thâu với số lượng lớn, bao nhiêu cũng thâu. Mr Thành 093 5958105 email: ninhbinh9359@gmail.com

  • Đình Thư Tháng Tư 11, 2016 at 11:32 sáng - Reply

   Mình có dầu nước (dầu rái) khối lượng lớn, cung cấp lâu dài, ổn định. bạn có nhu cầu cho mình qui cách, khối lượng,… mình báo giá. Liên hệ 0946.832.915 để trao đổi nếu muốn hợp tác

 203. toan Tháng Mười Hai 26, 2015 at 10:40 sáng - Reply

  Minh Co go Xoan Vuon can ban so Luong lon st 0974164184(MN

  Km

 204. hùng Tháng Mười Hai 27, 2015 at 2:40 chiều - Reply

  mk có 1 đồi gỗ bạch đàn rất tốt,
  ai có nhu cầu, mua thì pm
  sdt : 0966390368

 205. Thành 0916 146 805 Tháng Mười Hai 28, 2015 at 5:22 chiều - Reply

  Mình cần mua gỗ Bạch Tùng ( còn gọi Thông Lông Gà hay Thông Nàng), số lượng ổn định mỗi tháng từ 5m3-10m3, có quy cách 20x150x2000 trở lên và quy cách 20x200x2000 trở lên ( Đã sấy hoặc chưa sấy cũng được )
  Cá nhân hay Cty nào cung cấp được liên hệ
  0916 146 805 hoặc 0938 311 453 Mr Cường.
  ( Nhận hàng tại Sài Gòn và Đà Nẵng và một số tỉnh ở Tây Nguyên )

 206. Cuong Tháng Mười Hai 28, 2015 at 7:55 chiều - Reply

  Hiện tại mình có số lượng tương đối nhiều về gỗ, đặc biệt là căm xe, A/C/E nào có nhu cầu thì liên hệ 0917 618 559, giá thương lượng ( số lượng, qui cách, vận chuyển,… ) trân trọng !

 207. Ninh Tháng Mười Hai 29, 2015 at 12:48 chiều - Reply

  Hiện nay mình có khoảng 1000m3 gỗ keo, vanh từ 70cm trở lên. A/C/E nào nhu cầu thì liên hệ cho mình nghe. 0987 882 812
  Trân Trọng

  • Bao Tháng Một 6, 2016 at 11:27 chiều - Reply

   Bn ở đâu? Liên hệ mình qua email:abaophuson@gmail.com

  • Nguyên Chỉnh Tháng Một 9, 2016 at 9:49 sáng - Reply

   Anh em nào ở khu vực miền bắc từ Thanh Hóa đổ về có nhu cầu về gỗ thông xẻ… Vui lòng để lại lời nhắn và số . điện thoại em sẽ liên hệ . lại sau hoặc . anh em có thể alô sdt 0914515323 §0968880393 (ko giới hạn số . lượng đáp ứng mọi nhu cầu của ae) xin chân thành cảm ơn!

 208. minhdung Tháng Mười Hai 29, 2015 at 1:47 chiều - Reply

  Xin A,C,E nào biết trả lời giúp : gỗ Sến đóng tàu mua số lượng lớn giao tại Bình Dương hiện nay là giá bao nhiêu vậy ? Cám ơn rất nhiều.
  minhdung0105@yahoo.com.vn

 209. minhdung Tháng Mười Hai 29, 2015 at 1:52 chiều - Reply

  xin bổ sung : là gỗ xẻ.

 210. thế Tháng Mười Hai 30, 2015 at 7:45 chiều - Reply

  Bên mình chuyên cung cấp cây vầu đắng các loại anh chị em nào có nhu cầu lh 01655503755. Mình ở miền bắc

 211. toan Tháng Một 1, 2016 at 1:56 chiều - Reply

  Minh can ban gap so luong lon go xoan vuon xe ai co nhu cau xin lienh(0974164184) gia r

  e

 212. Tony Hào Tháng Một 2, 2016 at 10:23 sáng - Reply

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỬU LONG

  CHUYÊN MUA BÁN GỖ NGUYÊN LIỆU

  HOTLINE: 0909444666

  cungcapgo.com

 213. minh trung Tháng Một 2, 2016 at 10:55 sáng - Reply

  Mình cần mua dăm bào, mùn cưa và củi khu vực tây nguyên.
  Dt: 0904.414.522

 214. minh Tháng Một 2, 2016 at 4:14 chiều - Reply

  Minh co cac loai gô nhu thong đỏ.pomu trăng va đỏ
  Tung trăng.va cac loai khac ai co nhu cau alo minh nhe 0985740707

 215. suong Tháng Một 3, 2016 at 9:16 sáng - Reply

  Bán căm xe số lượng lớn từ campuchia về, bao giá rẻ nhất, tận gốc. 1 tháng cung cấp trên 10.000 m3
  Lh: 0961000004

 216. suong Tháng Một 3, 2016 at 11:02 sáng - Reply

  em có số lượng lớn gỗ trắc, gỗ gõ đỏ nam phi, lào. có giấy tờ đầy đủ 0961000004

 217. Tính Tháng Một 6, 2016 at 2:44 chiều - Reply

  Chuyên bán căm xe . Gụ . Sao xanh . Gỗ hộp . Gỗ tròn số lượng lớn . Giấy tờ đầy đủ . Giao hàng tận nơi mới thu tiền . Lh : Tính : 0978151398 . Nhập từ rừng campuchia về nên bao giá rẻ nhất thị trường

  • Cương Tháng Hai 27, 2016 at 1:18 sáng - Reply

   Tính ơi gỗ sao xanh Campuchia giá thế nao

  • Cương Tháng Hai 27, 2016 at 1:20 sáng - Reply

   Mình muốn mua SLL. Và bạn ở đâu thế

  • phạm Thành Tháng Ba 4, 2016 at 5:24 sáng - Reply

   gụ căm giá theo cong tn a

 218. bui si long Tháng Một 7, 2016 at 4:33 chiều - Reply

  toi muon mua go đổi màu hay còn gọi là gổ trắc ,vay gia ca nhu the nao

  • hoan Tháng Hai 15, 2016 at 11:07 chiều - Reply

   gỗ đổi màu a mua thế nào.e có lh 0964041314

 219. Quyết Tháng Một 8, 2016 at 12:52 sáng - Reply

  Mình cần nhập đinh hương gia lai số lượng lớn ai có ll vs mình nhé 0912598123

 220. Kim Anh Tháng Một 9, 2016 at 12:05 sáng - Reply

  Mình cần mua gỗ lồng mức, gỗ dỗi, gỗ mỡ, gỗ hông, gỗ thông…(các loại gỗ nhẹ, gỗ tạp cũng Ok) với số lượng ổn định quanh năm. Bác nào có hàng thì alo mình nhé: 0122 4181 228. Mình ở khu vực Bình Dương (gần cầu ông Bố)

 221. Jack Nguyen Tháng Một 9, 2016 at 8:18 chiều - Reply

  Mình cần sl lớn gổ dầu Campuchia, d>400 l> 6000. Báo giá qua mail duy.na@tnf.com.vn

 222. Jack Nguyen Tháng Một 9, 2016 at 8:21 chiều - Reply

  Sđt 0935397986-Duy. Ai đang khai thác hoặc mua trực tiếp từ rừng có giá tốt thì báo cho Duy các loại gổ căm xe tròn, căm xe hộp, sao, cà trit

 223. nguyen van sinh Tháng Một 10, 2016 at 9:57 chiều - Reply

  Tôi ở Đồng Nai, cần mua gỗ po7mu kích thước loại nhỏ, để làm bàn thờ ông Địa, bạn nào có hàng vui lòng lh: 0972870804

 224. Gỗ Keo Tháng Một 10, 2016 at 11:54 chiều - Reply

  Mình cung cấp gỗ keo. Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình nha
  Toàn: 0968585678

  • Gỗ keo tai tượng Tháng Mười Một 24, 2016 at 8:11 chiều - Reply

   Gỗ keo tai tượng, hoành trên 100cm, giá bao nhiêu vậy mọi người?

 225. Gỗ Keo Tháng Một 11, 2016 at 12:28 sáng - Reply

  Mình ở Cà Mau

 226. Mr Chung Tháng Một 12, 2016 at 2:08 chiều - Reply

  Công ty Sơn Đà đang cần bán gỗ xoan vườn giá rẻ tại Bình Dương vui lòng liên hệ SDT: 0919105283

 227. Mr Sỹ Tháng Một 13, 2016 at 6:30 chiều - Reply

  Mình cần mua 3-5m3 căm xe tròn hoặc xẻ về Bắc Ninh. Ai có liên hệ: vuducsy.mta@gmail.com hoặc 0913499962

 228. minh Tháng Một 18, 2016 at 7:13 chiều - Reply

  Minh dang co sll gô sao vang huong .trăc.dổi.va xoan đao cua lao va xoan ta sdt 0985740707

 229. Duy Tháng Một 19, 2016 at 10:17 chiều - Reply

  minh đang có số lượng lớn gỗ lim nam phi muốn bán, ai cần liên hệ nhé
  0986103106

 230. Trần lên Tháng Một 22, 2016 at 9:40 chiều - Reply

  Nhận đặt hàng bàn ghế gỗ trắc ,gỗ hương ,gỗ cẩm các loại bác nào có nhu cầu đặt hàng call em nhé, 0936993938*****0968282638 nhận đặt hàng trên toàn quốc

 231. Hùng Tháng Một 23, 2016 at 10:52 sáng - Reply

  Mình cần mua gỗ thông xẻ theo quy cách: 20*203*4000-6000. Và gỗ keo 13*78*1.1-1.2 mm. Với số lượng lớn nhé. Vui lòng liên hệ với mình theo sdt:0964777222. Hoặc mail: vietanxdvn@gmail.com. Cho mình xin giá giao hàng tại Hà Nội nhé.

 232. dap nguyen Tháng Một 25, 2016 at 2:18 chiều - Reply

  Minh can mo rong thi truong go xe tram keo va cao su, DN nao can cung cap xin duoc hop tac.. gia ca thoa thuan theo hop dong.

  • sương Tháng Bảy 25, 2016 at 2:26 chiều - Reply

   vui lòng để lại số điện thoại để bên mình liên hệ

 233. Trung Tháng Một 26, 2016 at 10:03 sáng - Reply

  Các bác có kinh nghiệm gỗ cho em hỏi với ạ. Trên thị trường em thấy có sp làm từ GỖ Lim Vàng, họ nói là nhập từ Indonesia, không biết gỗ lim này chất lượng và giá cả như thế nào, mong mọi người chỉ giúp. Thanks

 234. Doan Tháng Một 28, 2016 at 11:03 sáng - Reply

  mình muốn mua gỗ thông palet, ai có báo giá dùm mình vào mail: doan271185@gmail.com, lấy sl lớn

 235. tuan Tháng Hai 13, 2016 at 5:07 chiều - Reply

  Cho e hỏi gỗ có tên gọi địa phương là gỗ bi là loại gỗ gì vậy? e cảm ơn nhiều

 236. hoan Tháng Hai 15, 2016 at 11:10 chiều - Reply

  bán gỗ lậu tạp cày ké.. địa bàn phú yên Bình định. vận chuyển tới nơi…… à cho e hỏi có ai mua than ko chỉ mối e với, LH 0964041314

 237. Du Tháng Hai 16, 2016 at 9:34 sáng - Reply

  Mình cần mua số lượng lớn gỗ bạch đàn, gỗ keo dài 2m không cong, ko thối, mục. Ai có nguồn hàng xin liên hệ 0969076103

 238. Minh Tháng Hai 16, 2016 at 6:14 chiều - Reply

  Mình đang có 8000 mét vuông gỗ xà cừ tươi cần bán, ai có nhu cầu xin liên hệ 0933.3939.45

  • khuyen Tháng Ba 28, 2016 at 4:14 chiều - Reply

   cho e cai gia va quy cach di a
   co ji ll 0983221327 khuyen

 239. Duy Tháng Hai 19, 2016 at 12:41 chiều - Reply

  E can ban 1 so go mun den..aj wan tam alo cho e xin gia..0923662663

  • huong Tháng Hai 26, 2016 at 10:00 sáng - Reply

   mun gia bn? b o dau?

 240. Giang Tháng Hai 20, 2016 at 5:01 chiều - Reply

  Minh cần bán gỗ câm xe hộp khu vực miền nam khoản 650m3 30cm đến 50cm dài 3m2 giá 14.500.000vnd 1m3 . giao hàng tận nơi lh. 0942149768

 241. hoan Tháng Hai 21, 2016 at 2:51 chiều - Reply

  bán 7 8 khối gỗ thông đỏ mặt 30 40 trở lên. t ở phú yên lh 01698422102

 242. hung Tháng Hai 23, 2016 at 9:46 sáng - Reply

  ai mua gỗ đổi màu lỗi 10cm trở lên lh 01698422102 t ở phú yên.

 243. luong duy khanh Tháng Hai 23, 2016 at 10:34 sáng - Reply

  Minh con 20tan thog nui da , bac nao mua ko?CommentsComments

  • huong Tháng Hai 26, 2016 at 9:55 sáng - Reply

   giá thế nào ah? cho e xem hinh nhe

 244. truong nhat hoang Tháng Hai 23, 2016 at 9:21 chiều - Reply

  Cửu Long Group cái gì chứ, nó chỉ có mỗi văn phòng bằng cái bàn tay trong hẻm đường LVSĩ, có cục gỗ đếch nào đâu !
  Thằng sếp thì mặt búng ra sữa, đéo biết gì về gỗ mà rao bán cho cố mạng vào !

  • sang trọng Tháng Hai 25, 2016 at 10:12 chiều - Reply

   anh nhầm không, mình từng làm việc với Cuu long group, bên đo làm uy tin lắm, em mua 5 cont gô thông, giá rât ok, khá uy tín, em seach google ra toàn Cửu long, Tuy rằng anh sếp nc hơi cộc, nhưng em ko quan tâm, quan trọng giá ok

  • minh tam Tháng Hai 25, 2016 at 10:22 chiều - Reply

   Công ty này theo mình biết có 3 chi nhánh, và hơn 10 xưởng , lê văn sỹ chỉ là văn phòng. đợt em mua gỗ căm xe 200 khối về phú quốc, em có lên bãi gỗ cửu long ở xamát Tây Ninh, Giá khá cạnh tranh, ông sếp nhỏ tuổi nhưng e nghi là có người đỡ đầu, vốn mạnh. chac của ba mẹ hắn , chứ tiền đâu ra mà có cơ ngơi vầy

 245. hanh nguyen Tháng Hai 24, 2016 at 3:04 chiều - Reply

  bên mình chuyên cung cấp sồi, tần bì, xoan đào, căm xe sỉ và lẻ. ai có nhu cầu liên hệ: 0931.222.320

 246. quangty Tháng Hai 25, 2016 at 9:13 sáng - Reply

  em ban go xoan dao aj mua lien he 0985342145

 247. quangty Tháng Hai 25, 2016 at 9:15 sáng - Reply

  ban xoan dao o con cuong nghe an so luong nhieu ai co nhu cau lien he 0985342145

 248. Hoang Tháng Hai 25, 2016 at 2:12 chiều - Reply

  Minh can mua so luong lon go teak xuat di An Do. Ai co nguon alo minh nhe. 0969.053.927

 249. Minh Tháng Hai 26, 2016 at 2:17 sáng - Reply

  Mình ở quảng ninh mình đang có nhu cầu mua gỗ kiền kiền khối lượng lớn.Bác nào có liên hệ với em theo sđt:0966168208.Em Minh

 250. tài Tháng Hai 26, 2016 at 10:52 sáng - Reply

  mình cần mua gỗ xoan đào tại đà nẵng . ace nào có bán thì báo giá cho mình nha . bao gồm phí vận chuyển nhé . 0905081808

 251. Cương Tháng Hai 27, 2016 at 1:26 sáng - Reply

  Cần mua gỗ sao xanh Campuchia ai có llc Sđt 0986003568

  • suong Tháng Ba 7, 2016 at 4:30 chiều - Reply

   mình có bán gỗ sao xanh và nhiều loại gỗ khác, chủ yếu là ở miền nam , có gì liên hệ sdt 012.678.71.456

 252. Thành Tháng Hai 28, 2016 at 9:55 sáng - Reply

  Ai có nhu cầu mua gỗ xoan rừng khu vực miền Bắc với số lượng lớn vui lòng lh mình nha
  0973757909

 253. thanhtu Tháng Hai 28, 2016 at 12:49 chiều - Reply

  Cần mua gỗ keo đường kính từ 18 trở lên cho mình bảng giá ok tại : kcn phú tài bình định lh( 01203573726) tùng.

  • Đăng Tháng Sáu 20, 2016 at 8:32 chiều - Reply

   Đường kính 15 giá thế nào được e nhập

 254. Mạnh Hùng Tháng Hai 29, 2016 at 10:26 sáng - Reply

  Bên công ty mình chuyên bán gỗ xẻ quy cách các loại giá rẻ nhất khu vực miền nam. Anh/Chị có nhu cầu mua xin liên hệ

  Sđt : 01284 296 099

  Email : manhhung.vino@gmail.com

 255. Ninh Tháng Hai 29, 2016 at 4:34 chiều - Reply

  Mình Cần mua gỗ xoan ta.
  Vanh từ 70 trở lên. Số lượng lớn.
  ( mình ở Vĩnh Phúc) Ai có bán xin liên hệ.
  Ninh 0987882812.
  Xin cảm ơn

 256. Mạnh Hùng Tháng Ba 1, 2016 at 9:21 sáng - Reply

  Bên công ty mình chuyên bán gỗ xẻ quy cách tràm, bạch đàn, xà cừ giá rẻ nhất khu vực miền nam. Anh/Chị có nhu cầu mua xin liên hệ.

  Sđt : 01284 296 099
  Email : manhhung.vino@gmail.com

  • khuyen Tháng Ba 28, 2016 at 4:10 chiều - Reply

   xa cu a ban bn khoi
   ll 0983221327 khuyen

 257. Mr Phúc Tháng Ba 1, 2016 at 8:52 chiều - Reply

  Công ty chúng tôi chuyên cung ứng gõ Hương – căm xe. Và các loại gỗ khác. Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng liên hệ Mr Phúc: 0911105511

  • phạm Thành Tháng Ba 4, 2016 at 5:20 sáng - Reply

   hương chua giấ tn a ơi

 258. Mui Tháng Ba 2, 2016 at 3:54 chiều - Reply

  Minh có 4,5 ha = 12.000 cây Mỡ có đường vanh từ 30-60cm anh em có nhu cầu alo 01664558999 nha.

 259. dung Tháng Ba 2, 2016 at 5:36 chiều - Reply

  minh can ban go dau so luong lon .giao hang o khu vuc HCM .BD .DN .ai co nhu cau lien sdt 0935431890

 260. thao Tháng Ba 2, 2016 at 8:55 chiều - Reply

  cho minh hoi lam xong 1bo cua so 3m2 bang kien kien thi gia bao nhieu, neu hop li minh se lam an lau dai

 261. Đức Định Tháng Ba 3, 2016 at 4:29 chiều - Reply

  Chuyên cung cấp gỗ các loại, giao hàng tận nơi. Chi tiết liên hệ 0919818133, gặp Định.

 262. minh đức Tháng Ba 3, 2016 at 6:00 chiều - Reply

  toi co mot luong lon go thong tron can ban don vi ca nhan nao can mua xin vui long lien he dst 0945110002

 263. phạm Thành Tháng Ba 4, 2016 at 5:19 sáng - Reply

  Em cần 20m3 gỗ hương chua anh em có pm qua mail cho em

  • nguyễn đức định Tháng Ba 4, 2016 at 10:44 sáng - Reply

   bạn o đâu gỗ hương bạn mua kich thuoc nhu the nao

 264. nguyễn đức định Tháng Ba 4, 2016 at 10:41 sáng - Reply

  tôi cần bán gỗ hương kich thước 2,2x84x15 tại tphcm giấy tờ đầy đủ, gỗ nhập về từ campuchia

  • trinh Tháng Ba 7, 2016 at 4:36 chiều - Reply

   a có bán huơng lào không? số luợng gỗ có ổn định ko? nếu có liên hệ theo số dthoai 012.678.71.456 tôi ở miền nam

 265. nguyễn đức định Tháng Ba 4, 2016 at 10:42 sáng - Reply

  tôi cần bán gỗ hương kich thước 2,2x84x15 tại tphcm giấy tờ đầy đủ, gỗ nhập về từ campuchia. sdt 0919818133 email nguyenducdinh.obayashi@yahoo.com

 266. suơng Tháng Ba 4, 2016 at 5:25 chiều - Reply

  mình muốn mua một số loại gỗ như sau: gỗ căm xe; xoan đào lào tròn,gỗ giả tỵ tròn; gỗ thông trắng; cẩm lai; huơng lào…..mình đang cần nguồn hàng ở miền nam càng tốt nhé mọi nguời; nên ai có thì liên hệ theo sdt của mình 012.678.71.456 .nói chung mình cần nhiều loại khác nhau, và thiek sự muốn hợp tác lâu dài

 267. Thái Tháng Ba 4, 2016 at 8:54 chiều - Reply

  Tôi đang cần mua gỗ khối và gỗ áp sàn Hương , Căm xe số lượng lớn . Quý anh chị nào có cho mình bảng giá theo địa chỉ mail : infosalentec@yahoo.com. 0907436278. Hợp tác lâu dài ( TPHCM)

 268. Phạm Cương Tháng Ba 5, 2016 at 8:41 chiều - Reply

  Mình ở thanh hoa. Dang cần mối quan hệ làm ăn về gỗ. Chẳng hạn như mua bán và vận chuyển.Ai biết thì chỉ cho mình với. Xin làm đệ tử cho các đàn anh đi trước.

 269. Linh Nguyen Tháng Ba 5, 2016 at 11:18 chiều - Reply

  Mình ở Đà Nẵng, cần mua gỗ gốc như (hương, gõ…). Ai bán vui lòng liên hệ 0947 055 617- Hiệp. Xin cảm ơn!

 270. Văn Hiến Tháng Ba 6, 2016 at 12:03 chiều - Reply

  Mình có khoảng 6m3 gỗ xà cừ đường kính từ 35cm – 60cm, dài từ 2m2 trở lên muốn bán .Mình ở Thái Nguyên.Ai có nhu cầu mua thì lh vs mình nhé 01643233624

 271. trinh Tháng Ba 7, 2016 at 4:34 chiều - Reply

  mình cần tìm một nguồn cung cấp nhiều loại gỗ lâu dài ,đặc biệt là ở miền nam,phone cho mình để biết thêm thông tin chi tiết 012.678.71.456

 272. Mr Phúc Tháng Ba 7, 2016 at 5:34 chiều - Reply

  Công ty chúng tôi hiện đang có lô gỗ Hương quy cách như sau:
  – Loại 1: 20cm -30cm
  – Loại 2: 30cm – 50cm
  – Loại 3: <50cm
  Cá nhân/ quý công ty nào có nhu cầu về các loại trên, liên hệ 0911105511 để có giá chính xác cho từng đơn hàng

 273. Đỗ minh tưởng Tháng Ba 8, 2016 at 11:10 chiều - Reply

  Tôi đang mở đai lý tre gỗ cốp pha thông cột chống và xà gồ tại huyện kim thành – hải dương đang tìm nguồn cung xin mọi người liên lạc theo Sđt 0965535792

 274. quangty Tháng Ba 9, 2016 at 8:27 sáng - Reply

  bên e chuyên cung cấp gỗ xoan số luong nhieu 60vanh đến 140 vanh 200 khoi ai co nhu cầu mua lien he 0985342145

  • Nguyễn Thị Thu Thảo Tháng Sáu 1, 2016 at 10:09 sáng - Reply

   Hi, Mình bán, mua gỗ xoan chi tiết
   Qui cách 20/25/30/35/40/50.
   Gỗ Xoan tròn Hoành 80up, Dài 2000mm up
   Liên hệ Thảo: 0650.377.6304

 275. quangty Tháng Ba 9, 2016 at 8:28 sáng - Reply

  ai có nhu cầu có thê giao tân nơi hoac bốc hàng tai chỗ

 276. quangty Tháng Ba 9, 2016 at 8:29 sáng - Reply

  bên e có hàng quanh nam

 277. quangty Tháng Ba 9, 2016 at 8:32 sáng - Reply

  hàng ơ nghê an

 278. Trần Thị Sương Tháng Ba 10, 2016 at 4:34 chiều - Reply

  Mình có số lượng gỗ dỗi , đẹp loại 1, bạn nào có nhu cầu liên hệ nha 01645265769
  Thanks

  • Đăng Tháng Sáu 20, 2016 at 8:23 chiều - Reply

   Báo giá qua email or tin nhắn cho mình.0966468887 hoặc email : theghygl@gmail.com

 279. tusu Tháng Ba 11, 2016 at 2:55 chiều - Reply

  chào mọi nguời mình đang muốn mua một số loại gỗ như huơng lào,tần bì,gỏ đỏ, ……và nhiều loại gỗ khác nữa,chủ yếu là ở miền nam ,ai có thì liên hệ theo sdt 01267871456 ,cám ơn

 280. 0967213429 Tháng Ba 11, 2016 at 6:24 chiều - Reply

  Mình có 4 tấm gỗ cẩm lai, kích thước: 70x400x2400 mm. Ghép thành sập. Mình muốn bán nhưng ko biết giá bn. Mình muốn hỏi ý kiến m.n
  Giúp mình nhé. Thanks

 281. Thành Tháng Ba 12, 2016 at 5:48 sáng - Reply

  A

 282. Thành Tháng Ba 12, 2016 at 5:51 sáng - Reply

  Ai nhu cầu vàng tâm cho sđt liên hệ nhé m ở khu vực bắc kan

 283. kiên Tháng Ba 13, 2016 at 7:42 chiều - Reply

  Cho mình hỏi giá giỗ keo giờ là bao nhiêu vậy ? Vanh từ 60 đến 90 cm

 284. thanhtu Tháng Ba 14, 2016 at 9:50 sáng - Reply

  Thông tin gỗ keo.
  Cần mua gỗ keo giá 2tr/1tấn. Tại kcn phú tài,bình định.
  Qui cách gỗ như sau:
  Đường kính:18 trở lên(ko tính võ)
  Chiều dài: 80 cm đến 165 cm
  Yêu cầu: keo f1 hoặc sẽ, thẳng cây.
  Tiền: thanh toán trực tiếp
  Lh:0935 0944 02 ( lập)

  • Đình Thư Tháng Ba 18, 2016 at 2:22 chiều - Reply

   Mình có nhu cầu bán theo chất lượng yêu cầu của A/c nhưng giao hàng tại Khánh Hòa. A/c có nhu cầu mua liên hệ: 0946.832.915.

  • Đình Thư Tháng Ba 23, 2016 at 8:50 sáng - Reply

   Mình có nhu cầu cung cấp gỗ xẻ, hộp Dầu nước khối lượng lớn. Ai có nhu cầu liên hệ 0946.832.915

 285. Minh Tháng Ba 14, 2016 at 11:38 sáng - Reply

  mình đang có gỗ thông xẻ dầy 20,24mm rộng 60-250
  dài 1000-2000mm ai có nhu càu liên hệ với mình
  SĐT:0966168208 mình ở quảng ninh

 286. thanhtu Tháng Ba 14, 2016 at 11:38 sáng - Reply

  Thông tin gỗ keo.
  Cần mua gỗ keo giá 2tr/1tấn. Tại kcn phú tài,bình định.
  Qui cách gỗ như sau:
  Đường kính:18 trở lên(ko tính võ)
  Chiều dài: 80 cm ,165 cm( 2chiêu dài )
  Yêu cầu: keo f1 hoặc sẽ, thẳng cây.
  Tiền: thanh toán trực tiếp
  Lh:0935 0944 02 ( lập)

 287. letuan Tháng Ba 14, 2016 at 11:44 sáng - Reply

  bên mình chuyên cung cấp số lượng lớn gỗ nhập khẩu lào như Teak, Sao, Gõ, Xoan,….
  Quý đối tác có nhu cầu xin liên hê
  Mr Tuan 090 2 143 577
  thanks

 288. tài Tháng Ba 18, 2016 at 4:54 chiều - Reply

  Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp gỗ dái ngựa tròn và qua xẻ sấy, gỗ khai thác tại khánh hòa đã về kho bình dương.
  Cam kết giá bán tại rừng chất lượng gỗ mặt đẹp đủ mực.
  Công ty cửa hàng có nhu cầu hợp tác vui lòng lH.
  Công Ty Việt Nguyên Khôi

  LH” Tai 0909978867

 289. Mr Phúc Tháng Ba 19, 2016 at 10:46 sáng - Reply

  Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại gỗ cho những đơn hàng trong nước cũng như xuất khấu. Có chính sách hỗ trợ về mọi mặt cho các cá nhân/ đơn vị có nhu cầu.
  Hiện công ty chúng tôi có nguồn gỗ Dỗi phong phú và đa dạng về kích thước cũng như số lượng.
  Quy cách gỗ hiện có:
  – Tròn: Đường kính 60cm trở lên, dài 2m5 trở lên
  – Hộp: 40cm trở lên, dài 2m5 trở lên.
  Xuất xứ: Lào
  Để có giá cả tốt cho từng loại cá nhân/ quý công ty vui lòng liên hệ: 0911105511 (Để lại SMS nếu không liên hệ được)
  Thân!

 290. Ninh Tháng Ba 19, 2016 at 1:13 chiều - Reply

  Mình cần mua số lượng lớn các loại gỗ sau:
  1, Gỗ Xoan Ta. Vanh từ 70 trở lên.
  2, Cột Xoan Ta. Vanh từ 100 trở lên. Dài 6m
  3, Gỗ Keo. Vanh từ 100 trở lên

  Mình ở Vĩnh Phúc. Ai có bán xin liên hệ.
  Ninh. ĐT: 0987 882 812.

  Xin cảm ơn!

 291. NONG DUC CO Tháng Ba 21, 2016 at 12:28 chiều - Reply

  mình đang có 60m3 gỗ lat ai có nhu cầu báo giá mình với
  liên hệ; 0949 919 204

 292. NONG DUC CO Tháng Ba 21, 2016 at 12:37 chiều - Reply

  e có một gốc doi làm mặt bàn thì miễn chê.
  đường kính rộng 1.2m
  ai có nhu cầu
  lh 0949 919 204

 293. Dũng Tháng Ba 23, 2016 at 12:04 chiều - Reply

  Ai có nhu cầu mua gỗ de Quế ở khu vực phía bắc. Lh:0975198876.

 294. kien Tháng Ba 23, 2016 at 3:23 chiều - Reply

  Mình chuyên gỗ xẻ tạp vườn ( muồng, xoan ta, keo tràm, xà cừ, cao su, sầu riêng….) và gỗ xẻ tạp rừng ( dầu, trâm, sú…) giá cả bao đẹp. Xưởng xẻ tại daklak và hàng độc. Ai có nhu cầu lh 0935841428

 295. Tường Tháng Ba 24, 2016 at 3:39 chiều - Reply

  Em đăng cần đối tác thu mua nguồn xoan và mít , bác nào có nhu cầu liên hệ Sđt 0941351084

  • khuyen Tháng Ba 28, 2016 at 4:01 chiều - Reply

   a o dau ll 0983221327 khuyen

 296. hồng Tháng Ba 28, 2016 at 8:47 sáng - Reply

  tôi đang ỏ hải phòng cần mua 1 cont gô gỏ đỏ nam phi ai co thì liên hệ voi tôi theo sdt 01.678.71.456 gâp nhe,cam on

 297. đình tài Tháng Ba 28, 2016 at 9:19 chiều - Reply

  Mình muốn bán số lượng lớn cọc cốt pha là cây tre và cây mét. Ở Nghệ an ai có nhu cầu liên hệ 0964242566

 298. kien Tháng Ba 29, 2016 at 12:02 chiều - Reply

  Chuyên cung cấp gỗ sao mặt lớn, xẻ sập, xẻ phản. Xẻ gỗ sao theo quy cách giá tốt. Lh 0935841428

 299. Hoàng dũng Tháng Ba 30, 2016 at 4:21 chiều - Reply

  Cần mua gỗ tạp đỏ các loại của Myanma,Lào sll
  LH 0988632525

 300. Duy Tháng Ba 30, 2016 at 6:17 chiều - Reply

  Cần bán 70 khối gỗ lim nam phi giá rẻ, nằm tại tphcm lien hệ 0986103106

 301. Xuan dan Tháng Tư 1, 2016 at 8:15 chiều - Reply

  Minh dang can tham khao thi truong go nhom 1 a chi e nao co kinh nghiem chi dum voi nha tak

 302. minh Tháng Tư 2, 2016 at 1:39 sáng - Reply

  Cung cấp hương,cẩm,trắc…giá tốt….call 0978.617.311
  hàng gốc nhóm 1…nu các loại hương,gõ,xá xị,trắc bách diệp,bách xanh….nu hương xẻ măt…call 0978.617.311

  • Mạc Văn Thắng Tháng Sáu 7, 2016 at 2:12 chiều - Reply

   Bạn ở tỉnh nào vậy? Minh đang xây nhà và muôn mua 1 ít gỗ trắc, và Giáng hương. Bạn có thể báo giá cho minh qua mail Hoangthanghd.tn@gmail.com hoặc SĐT: 0969327461. Xin cám ơn bạn

 303. My honh Tháng Tư 2, 2016 at 8:56 chiều - Reply

  Minh can mua mot so luong go chua khet ai co xin lh 0915045460

 304. ngoducviet1983 Tháng Tư 4, 2016 at 10:53 sáng - Reply

  Toi can mua 10 khoi go hop son huyet50cmx50cm tro len bac nao biet gioi thieu xin cam on dt 01293400114

 305. Mr Phúc Tháng Tư 5, 2016 at 11:51 sáng - Reply

  Công ty chúng tôi chuyên cung cấp gỗ cho các đơn hàng trong và ngoài nước với số lượng nhỏ – vừa – lớn tuỳ theo nhu cầu khách hàng.
  Hiện công ty chúng tôi có hợp đồng khai thác gỗ tạp rừng ở nước bạn Lào. Số lượng cung ứng ổn đinh.
  Cá nhân, công ty nào quan tâm về loại gỗ này vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin.
  Tell: 0911105511 ( để lại sms nếu không liên hệ được)

 306. bình an Tháng Tư 6, 2016 at 2:57 chiều - Reply

  quý khách muốn mua gỗ nguyên liệu giá tốt liên hệ công ty cửu long 0909 444 666

 307. quang truong Tháng Tư 6, 2016 at 4:46 chiều - Reply

  minh dang can so luong lon go sao xanh ban nao co thi alo cho minh nhe dt 0916109981 cam on nhieu

  • Đình Thư Tháng Tư 11, 2016 at 11:18 sáng - Reply

   Mình có sao đen bạn có nhu cầu liên hệ 0946.832.915. Cám ơn

 308. Nguyen Dat Tháng Tư 7, 2016 at 8:03 sáng - Reply

  Công ty mình cần mua số lượng lớn gỗ sồi Mỹ. Bác nào có nguồn cung cấp đều vui lòng liện hệ: 0989193775

 309. Ninh Tháng Tư 10, 2016 at 8:49 chiều - Reply

  Mình cần mua số lượng lớn các loại gỗ sau:
  1, Gỗ Mít. Vanh từ 70 trở lên. ( Lõi). Hoặc cây tròn vanh từ 130 trở lên.
  2, cột Mít các kích cỡ
  3, Cột Xoan Ta. Vanh từ 100 trở lên. Dài 4m50 _ 6m
  4, Gỗ xoan ta vanh từ 70 trở lên
  5, Gỗ Keo. Vanh từ 100 trở lên. Dài từ 2m50 trở lên

  Mình ở Vĩnh Phúc. Ai có bán xin liên hệ.
  Ninh. ĐT: 0987 882 812.
  Xin cảm ơn!

  • Đình Thư Tháng Tư 11, 2016 at 11:20 sáng - Reply

   Mình có gỗ xẻ keo mặt lớn bạn có nhu cầu cung cấp qui cách mình báo giá. Liên hệ 0946.832.915

 310. Đình Thư Tháng Tư 11, 2016 at 11:40 sáng - Reply

  Mình có nhu cầu cung cấp khối lượng lớn gỗ tròn, xẻ keo tràm, F1, dầu nước. có nhu cầu liên hê 0946.832.915

 311. xao xuyến Tháng Tư 12, 2016 at 2:19 chiều - Reply

  mọi người cho mình hỏi,như thế này thì dịch thế nào ạ..mình k am hiểu về gỗ nên k biết dịch thế nào cho đúng.tks mọi ng
  Độ dày:1″,1.25″,1.5”,2”,2.5”,3”,3.5″,4″
  Dài: 8’-10’-12’-14’-16’
  Rộng: minimum 6” face inside wane up to 30”

 312. My honh Tháng Tư 13, 2016 at 8:38 chiều - Reply

  Xuan minh muon mua 20khoi go doi (Việt)

  • Hạnh Tháng Năm 4, 2016 at 8:48 sáng - Reply

   Mình có gỗ dỗi .ban báo giá va qui cách cho mình nhe 20 m3 mình cung cáp dược hàng cho ban.mong hop tác thành công.ngoai ra mình còn nhiều loai gỗ rừng khác .giao hang khu miền nam.liên hê mình 0938457417

 313. tài Tháng Tư 16, 2016 at 1:14 chiều - Reply

  mình đang cần mua vài khối gỗ xoan đào và căm xe tại đà nẵng . 0905081808

 314. minhhiep Tháng Tư 17, 2016 at 8:35 chiều - Reply

  em đang muốn tìm hiểu về máy để xể gỗ xoan theo quy cách, và đầu ra cho sản phẩm mong các tiền bối chỉ giáo với ạ. 0962158990 hoạc mail anhminhqh@gmail.com

 315. GỖ DỖI Tháng Tư 18, 2016 at 6:32 chiều - Reply

  Hiện có lô gỗ Dỗi (Tròn – hộp) cần bán. số lượng tương đối cho ai có nhu cầu.
  Bác nào cần thì alo em: 0935.952.619

 316. Ninh Tháng Tư 20, 2016 at 9:59 sáng - Reply

  Cần mua gỗ xoan vanh từ 30 – 49.
  Số lượng không giới hạn.
  Mình ở Vĩnh Phúc.
  Bác nào có bán vui lòng liên hệ: 0987882812
  Xin cảm ơn.
  Ninh

 317. duy Tháng Tư 20, 2016 at 3:28 chiều - Reply

  Tôi có số lượng lớn gỗ căm xe campuchia hơn 5000m3 , hiện đang nằm cửa khẩu tây ninh,bán giá rẻ, vận chuyển toàn quốc, . lh : 0909791761 ( go cam xe )

 318. GỖ DỖI - Thông Đỏ - Xoan Đào Tháng Tư 23, 2016 at 4:51 chiều - Reply

  HIện bên em có gỗ Thông Đỏ – Xoan Đào- Dỗi. Bác nào có nhu cầu về loại này có thể liên hệ em: 0935.952.619 (Để lại SMS nếu không liên hệ được)

 319. khởi Tháng Tư 25, 2016 at 8:42 sáng - Reply

  Tôi cần mua gỗ re(vàng đỏ) ai có lh 0962658682 khu vực miền bắc.

 320. khởi Tháng Tư 25, 2016 at 9:01 sáng - Reply

  Tôi cần mua gỗ re(vàng đỏ) có nơi gọi la gỗ de.nguyên cây hay gỗ hộp càng tốt.mua sll không nhiều nhưng mua đều hàng tháng.gia tốt gỗ đẹp đến nơi xem gỗ.khu vưc miên bắc thôi.ai có vui lòng lh sđt 0962658682 .

 321. hung Tháng Tư 25, 2016 at 9:36 sáng - Reply

  toi chuyen cung cap go soi trang so luong rat lon. Nhap khau cong hoa sec. ai co nhu cau lien he dt: 0988 632 982

 322. hoa Tháng Tư 25, 2016 at 9:31 chiều - Reply

  Toi cao mua go dau hop.de xe ban xay dung ai co nhu cau cung cap lh 0979725835 hoa.va cac loai go khac .toi o binh dinh

 323. Tuấn Tháng Tư 26, 2016 at 9:58 chiều - Reply

  Mình đang định mua ít gỗ Chò hình như có Chò đỏ hay sao ấy, không biết nó làm cột nhà hoặc xà nhà có ổn không và có bị xuống màu không nhỉ? Ai biết xin nhắn tin chỉ giáo bảo cho mình. Số 0942875868 là số của mình. Xin trân thành cảm ơn.

 324. nhật Tháng Tư 27, 2016 at 10:07 sáng - Reply

  tôi ở đà nẵng chuyên cung cấp các loại ván sàn tự

  nhiên và công nghiệp …
  tư vấn thiết kế nội thất ….

  • Đăng Tháng Sáu 20, 2016 at 8:46 chiều - Reply

   E có lỗ hàng ván sàn cả chít 5 khối.quy cách 2,5:10:70 cần bán.a/c có nhu cầu thì liên hệ 0966468887

 325. nhật Tháng Tư 27, 2016 at 10:10 sáng - Reply

  số dt 0905987053
  số nhà 223 nguyễn hữu thọ đà nẵng….

 326. Tuấn Anh Tháng Tư 27, 2016 at 10:11 chiều - Reply

  Cty chúng tôi cần báo giá của gỗ ash, sồi và xoan đào xẻ, sấy quy cách 70 x 140 , 22 x 140 và 15 x 300. xin cảm ơn!

 327. huyvu Tháng Năm 1, 2016 at 9:00 chiều - Reply

  TOI DANG CAN BAN GO XACU TUOI XE THEO QUI CACH A/C HOAC QUY CTY CO NHU CAU XIN LL SO DT; 0948933989

 328. huyvu Tháng Năm 1, 2016 at 9:20 chiều - Reply

  CTY TÔI ĐANG CẦN BÁN GỖ XÀ CỪ XẺ THEO QUY CÁCH VA THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG .A/C HOĂC QUÝ CTY CÓ NHU CẦU XIN LL 0948933989

 329. phạm quang Tháng Năm 1, 2016 at 10:43 chiều - Reply

  Mình ở yên bái.chuyên cung cấp gỗ tạp tròn (xoan.chẩu.keo.bồ đề…..)số lượng lớn.ai có nhu cầu xin liên hệ.0971195296 hoạc quang90yb@gmail.com. rất mong được hợp tác

 330. hà văn tỉnh Tháng Năm 2, 2016 at 12:32 sáng - Reply

  cho tôi hỏi giá gỗ hương 1m3 có giá bao nhiêu
  gỗ cẩm lai 1kg có giá bao nhiêu
  gỗ thủy tùng 1m3 có giá bao nhiêu
  gỗ ngọc nghiến 1m3 có giá bao nhiêu

 331. Binh Tháng Năm 2, 2016 at 9:17 chiều - Reply

  Bác có sập ngựa đôi rộng 2 tấm 1m80 đến 3m không bác?

 332. Hạnh Tháng Năm 3, 2016 at 11:08 chiều - Reply

  Tôi có nhiều loại gỗ rừng Đaklak, Gialai số lượng khá lớn ( Căm xe, Pomu,sơn huyết,xoan đào rừng, chò xanh…) anh chị nào có nhu cầu vui lòng liên hệ Hạnh : 0938457417
  Giao hàng tận nơi khu vực miền Nam. Cần hợp tác lâu dài

 333. the thanh Tháng Năm 6, 2016 at 10:37 sáng - Reply

  ben em co nguon go lon dang chuan bj vao khai thac.rung nguyen thuy tren 7000ha .voi gia 60 trieu 1ha rung.so lo cac loai go.giay to day du .cac don vi cu yen tam neu co nhu cau hop tac. XLH. 0933872769. mr. thanh

 334. linh lan Tháng Năm 7, 2016 at 2:14 chiều - Reply

  mình đang cần mua số luợng lớn gỗ keo ,ai có vui lòng liên hệ với mình qua số điện thọai 012.678.71.456 cám ơn

  • Đăng Tháng Sáu 21, 2016 at 10:23 chiều - Reply

   Cho mình biết quý cách mà bạn cần. Bên mình có thể cung ứng.0966468887

 335. MUA BÁN GỖ Tháng Năm 8, 2016 at 1:06 chiều - Reply

  Hiện e có gỗ bằng lăng bác nào cần gọi em nhé 0935.952.619

 336. thanhtu Tháng Năm 9, 2016 at 11:55 sáng - Reply

  Thông tin gỗ keo.
  Cần mua gỗ keo giá 2tr/1tấn. Tại kcn phú tài,bình định.
  Qui cách gỗ như sau:
  Đường kính:20 trở lên 28 (ko tính võ)
  Chiều dài: 80 cm đến 165 cm
  Yêu cầu: keo f1 hoặc sẽ, thẳng cây.
  Tiền: thanh toán trực tiếp
  Lh:0935 0944 02 ( lập)

  • Đăng Tháng Sáu 20, 2016 at 8:58 chiều - Reply

   Đường kính 15 a nhập không? nếu được liên hệ số 0966468887

  • Long Tháng Sáu 21, 2016 at 2:07 chiều - Reply

   A can so luong bao nhiu ben e co the cung cap a

 337. Phuong Tuan Thanh Tháng Năm 13, 2016 at 1:27 chiều - Reply

  Mình bán gỗ mỡ số lượng lớn ai cần mua liên hệ 0988666786 hoặc 0988218855

 338. SƯƠNG Tháng Năm 13, 2016 at 3:48 chiều - Reply

  Mình đang cần mua gỗ giả tỵ tròn,hộp,xẻ…ai có thì liên hệ với mình qua số điện thọai 012.678.71.456 ms sưong.cám ơn,ưu tiên khu vực miền nam.

 339. NHC Tháng Năm 15, 2016 at 12:14 chiều - Reply

  Giá niêm yết trên này chỉ tham khảo, giá thị trường phải tầm gấp đôi gấp 3 như thế.

  Mình ở Đà Nẵng đang cần khoảng 25 m3 gỗ hộp xoan đào và 30 m3 gỗ hộp sồi (dày 4cm, 5cm).
  Bạn nào có giá tốt, gỗ chuẩn liên hệ mình qua email info@nguson.com

 340. NHC Tháng Năm 15, 2016 at 12:15 chiều - Reply

  Hoặc liên hệ trực tiếp qua điên thoại 0975 334488, mr Châu

 341. hùng. Tháng Năm 16, 2016 at 12:59 sáng - Reply

  Dag cần mua gỗ thông nhập khẩu 150m3 ai co goi cho mjh sdt0966399299

 342. hùng. Tháng Năm 16, 2016 at 1:01 sáng - Reply

  thông mỹ .thông dúc .dag cân mua .hoăc ai biêt gioi thiêu giup mjh .sdt0966399299

 343. hùng. Tháng Năm 16, 2016 at 1:05 sáng - Reply

  Minh chuyên làm gỗ thôg .trog nc va nhap khẩu .nge nói ơ sơn .yên bái .hà giang .nhiều gỗ thông dep .bạn nào co gỗ thôg bán sdt 0966399299.bạn chỉ nguôn cung cấp dc lâu dài giơi thiêu mô giơi .hùng trả hoa hồng thươg mại

 344. phuc tam Tháng Năm 20, 2016 at 8:33 sáng - Reply

  Thông. Keo.xoan xẻ sấy qui cách. Sll.bac nào có nhu cầu alo em 01684299058.rat mong được hợp tác.

 345. MUA BÁN GỖ Tháng Năm 21, 2016 at 11:17 sáng - Reply

  Bác cần thông liên hệ e nhé. Giá tốt cho bác. 0935.952.619

 346. Vũ văn cường Tháng Năm 23, 2016 at 12:48 chiều - Reply

  Mình đang cần mua hàng gỗ gụ ta đẹp , hàng xương cũng được mà hàng ván cũng được , bác nao có liên hệ Sđt 0983828945

 347. SƯƠNG Tháng Năm 23, 2016 at 5:03 chiều - Reply

  mình cần mua gỗ dái ngựa tròn ai có thì liên hệ với mình qua sdt: 012.678.71.456,cám ơn rất nhiều,mình ở tphcm,giao hàng về bình dương.

 348. Phạm Hữu Thọ Tháng Năm 23, 2016 at 9:27 chiều - Reply

  Toi có hơn 300.000ha gỗ Tràm, ai có nhu cầu liên hệ: 0947 49 8811

 349. bang Tháng Năm 26, 2016 at 10:21 chiều - Reply

  mình ở thái nguyên đang cần bán 7 cây xà cừ đường kính 40 đến 80. Ai co nhu cầu thì alo nha! sđt 0972231666

 350. huyvu Tháng Năm 27, 2016 at 5:14 sáng - Reply

  minh dang can ban go keo va xa cu xe .a/c hoac quy cty co nhu cau vui long lien lac 0948933989

 351. suơng Tháng Năm 28, 2016 at 9:45 sáng - Reply

  chào mọi người, mình đang có nhu cầu về gỗ bằng lăng và gỗ gụ, ai có số lượng lớn thì vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0961000004,cám ơn

 352. duy Tháng Năm 30, 2016 at 4:20 chiều - Reply

  Tôi cần mua sập gỗ, phản gỗ, chiếu ngựa, ai bán loại gì tôi cũng mua nhé . Duy 0986103106

 353. Thắng Tháng Năm 30, 2016 at 11:22 chiều - Reply

  Nhu cầu hàng năm của mình 1000m3 gỗ tạp cứng. Từ kính trung đến kính lớn. Dài từ 8_ 20m. Ai có nguồn vui lòng liên hệ 0909.477.177

 354. thuy Tháng Sáu 1, 2016 at 11:04 sáng - Reply

  cần số lượng lớn gỗ teak tròn, hoặc sẻ sấy theo quy cách yêu cầu khu vực miền nam. bác nào có thì mail giúp mình nhé thanhbinh2805@gmail.com

 355. tuan Tháng Sáu 2, 2016 at 9:31 chiều - Reply

  tuan ! em dang co rất nhiều gõ đào bác nào quan tâm alo em nhé 0915221236

 356. Thùy nhung Tháng Sáu 2, 2016 at 11:24 chiều - Reply

  Gỗ lim fdường kính 50 dài m8’bên mình bán khoảng bao nhiêu một m3 vậy anh?
  Khi mua bên công ty sấy luôn chứ ạ?

 357. Thùy nhung Tháng Sáu 2, 2016 at 11:27 chiều - Reply

  Em muốn mua gỗ đường kính to để làm lục bình tì bà maẹt bàn mặt ghế,sặo,bộ ngựa bên mình thường xuyên có loại này không ạ?có gì liên hệ em qua số 0979228122 gap thai.hoặc số 0931247303 gap nhung

 358. quang Tháng Sáu 5, 2016 at 10:25 sáng - Reply

  Chuyên bán buôn bán le gỗ tần bi,xoan,lim,còng…
  Giá cực ky cạnh tranh,hàng nhập khẩu giá nào cũng bán được.hầu hết các tinh thành trên cả nước mua hàng bên em.Phân phối hầu hết các đại lý,xưởng sản xuất…. Ai có nhu cầu lh với tôi nhé Mr Quang 0947186892 hoắc 0973489290
  Thanks

 359. Quinhon Tháng Sáu 6, 2016 at 10:33 sáng - Reply

  Gỗ hương mặt 700*60*1400 , mình có 2 tấm cho xin giá . Lh : 0964510147

 360. Ninh Tháng Sáu 6, 2016 at 8:53 chiều - Reply

  Mình cần mua gỗ Mít Ta ( mít vườn). Số lượng lớn. Ưu tiên mua gỗ có vanh to.
  Mình ở Vĩnh Phúc. Bác nào có vui lòng xin liên hệ
  ĐT: 0987882812
  Giá cả trao đổi cụ thể khi trao đổi.
  Xin cảm ơn!

 361. trinh Tháng Sáu 7, 2016 at 11:13 sáng - Reply

  em đang cần mua bằng lăng số lượng lớn khu vực miền nam, ai có thì liên hệ với em theo số điện thoại 01267871456, cần nguồn cung cấp ổn định và lâu dài nếu giá cả hợp lý, bên em làm việc có uy tín và thiện chí,nên mọi người yên tâm, ai có thì liên hệ với em ngay nhé,cám ơn.

 362. Đỗ hưởng Tháng Sáu 7, 2016 at 4:44 chiều - Reply

  Chào các bạn! mình ở bắc giang mình đang cần mua gỗ bạch đàn tròn số lượng 40 tấn một ngày giá theo thị trường. Qui cách dk>90*2600 ace có khả năng cung cấp xin liên hệ với mình. 0965451567 mr. Hưởng

 363. sương Tháng Sáu 11, 2016 at 2:12 chiều - Reply

  chào mọi người,mình đang có nhu cầu mua gỗ bằng lăng và gỗ gụ ( gõ mật), ai có thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 012.678.71.456 nha,mình cám ơn, rất mong được hợp tác lâu dài nếu có nguồn ổn định và giá cả hợp lý

 364. Hùng—Vượng—® Tháng Sáu 12, 2016 at 3:08 sáng - Reply

  hiện Nhà em còn khoảng 70m3 Sao Xanh hàng đỉnh và nhiều loại gỗ khác như Dổi,Gụ,Căm Xe,Sao,Chò Dầu,Phay…. hàng Gia Lai và Lào….
  hương CamPuchia gần 70 tấn hàng cực tuyển và có nhiều cẩm chiếu và cẩm xương ….
  Giá cả hợp lý

  ai có nhu cầu liên hệ Hùng : 0972526411 . em ở Thưởng Tín_Hà Nội !!!

 365. Tam Tháng Sáu 12, 2016 at 4:54 chiều - Reply

  Toi dang can mua 300khoi go ken .xin lien he 0905976886

 366. Tam Tháng Sáu 12, 2016 at 5:17 chiều - Reply

  Toi đang cần mua gỗ cóc đá số lượng nhiều .gỗ moi .lien he 0905976886 .Tám

 367. Nguyen minh long Tháng Sáu 13, 2016 at 12:09 chiều - Reply

  Xin chào minh hiện đang cung cấp gỗ căm xe thành phẩm xẻ theo quy cách đặt hàng . Căm xe bên Lào đưa về . Ai có nhu cầu đặt hàng liên hê 0942074304 . Tên Long nhe . Cửa hàng nào có nhu cầu nhiều minh bỏ mối

 368. Nguyen minh long Tháng Sáu 13, 2016 at 12:11 chiều - Reply

  Hiện giờ mình có mấy trăm khối lim Lào cần tiêu thụ . Ai có nhu cầu liên he 0942074304

 369. Nguyen minh long Tháng Sáu 13, 2016 at 12:15 chiều - Reply

  Cần mở đại lý tiêu thụ gỗ căm xe thành phẩm . Ai có nhu cầu liên hê 0942074304 . Anh Long

 370. sương Tháng Sáu 13, 2016 at 3:15 chiều - Reply

  Xin chào mọi người!
  Tôi đang có nhu cầu về gỗ bằng lăng và gỗ gụ số lượng lớn, tôi chủ yếu mua về để phân phối lại, nên rất muốn hợp tác với những ai đang có ngùôn gỗ thực sự, vì nếu giá cả hợp lý tôi sẽ làm ổn định và lâu dài, tôi rất có thiện chí, vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại 012.678.71.456 ,cám ơn rất nhiều.

 371. Anh Tuan Tháng Sáu 16, 2016 at 2:50 chiều - Reply

  Xin chào mọi người
  Tôi là Tuấn ở Đồng Nai, hiện tôi đang có nhu cầu tìm gỗ xà cừ xẻ sấy mặt từ 15-25cm dầy 2,5-3cm mỗi tháng từ 20-50 m3. đơn vị nào có hàng xin liên hệ sđt 0909855235

 372. hùng. Tháng Sáu 17, 2016 at 12:01 sáng - Reply

  Minh dag có gỗ thông duơng kinh trung bjh 52cm trở lên .dài 4m .trở lên ai mua liên hê 0966399299.và ván thông xẻ giá hơp lý canh trah

 373. hùng. Tháng Sáu 17, 2016 at 12:05 sáng - Reply

  Mjh chuyên xẻ gỗ thông .ai có nguồn gỗ thông ôn dinh goi mjh nhe 0966399299.mua sô luog nhiêu .tất cả các tinh miên bac miên trung .ai co nguôn gô .rừng gô thôg nhiêu goi mjh .hà giang .yên bái .diên viên .sơn la .miên trug ok .mjh vào mua tụ khai thác .hoac cug câp cho mhh ok

 374. Đăng Tháng Sáu 17, 2016 at 1:27 chiều - Reply

  Hiện Minh đang có 5khoi gỗ chiêu liêu phách 2*10*100 đang cần bán.
  Ai có nhu cầu liên hệ 0966468887

 375. Hiếu Tháng Sáu 19, 2016 at 9:48 sáng - Reply

  Chào các bác , hiện tại nhà e vườn có trồng lát hoa đã được 15 năm , số lượng khoảng 20 đến 35 cây . Kích thước vanh 350-400cm , dài thẳng 3-4m có nhu cầu khai thác để bán . Bác nào có nhu cầu mua xin vui lòng liên hệ : 0965 178 123
  Địa chỉ : thọ xuân – thanh hoá

 376. Long Tháng Sáu 21, 2016 at 2:14 chiều - Reply

  Can ban go huong lao quy cach 12×12×1m2.cam xe mat 20,30 dai 2m50.bach dan keo cac loai.nhan dat hang theo quy cach
  Ai co nhu cau xin lien he
  0966468887

 377. Dũng Tháng Sáu 22, 2016 at 3:05 chiều - Reply

  Mình cần mua gỗ Iroko (teak châu phi) hoặc teak Việt nam. Khoảng 5-10m3. Bạn nào có báo giá giúp
  dung@germfg.net

  • Nguyen Tháng Tám 27, 2016 at 11:22 chiều - Reply

   Teak Vietnam, hoành 60-90, giá rẻ (tốt nhất Tp.HCM). Bạn cần liên hệ nhé!
   +84.904.468.879 (zalo,viber)
   Email:dx_nguyen@yahoo.com

 378. hungthuong Tháng Sáu 24, 2016 at 2:21 chiều - Reply

  Hiện công ty tôi đang làm 2 dự án resort nha trang và phú quốc cần gỗ dái ngựa (mahogany) đầy đủ quy cách từ 1,5f – 5f khối lượng lấy theo đợt.từ 400 – 500 khối.cá nhân hay quý cty nào cung cấp loại gỗ trên vui lòng gửi báo giá về mail hungthuong799@gmail.com rất mong được hợp tác

 379. Đình thế Tháng Sáu 26, 2016 at 7:56 chiều - Reply

  Chào mọi người.
  Mình đang có khoảng 380 khối gỗ mỡ trồng từ năm 93 đang chuẩn bị khai thác. Ai có nhu cầu lh 01655503755 nha.. Mình ở bắc kạn

 380. Nguyễn Thị Thu Thảo Tháng Sáu 27, 2016 at 10:37 sáng - Reply

  Mình có hàng gỗ xoan tươi và sấy khô bán theo qui cách,. nhận đặt hàng theo qui cách. Mình ở Bình Dương,
  Ai có nhu cầu liên hệ Thảo: 0650.3776304.
  Sky:Thaotkqn
  Email: thaotkqn@gmail.com

 381. Đình thế Tháng Sáu 28, 2016 at 11:09 sáng - Reply

  Chào mọi nguời.
  Hien nay minh dag có 60 khối gỗ tạp và 480 khoi gỗ mỡ. Ai co nhu cau mua lh m 01655503755

 382. uy vương Tháng Sáu 29, 2016 at 12:18 chiều - Reply

  Mình đang có nhu cầu nhập keo sll.vanh 40 trở lên. Nhập sll và lâu dài. Bác nào cung cấp được thì alo em nha.0981038887

 383. Tháng Sáu 29, 2016 at 8:05 chiều - Reply

  Tôi cần mua gỗ soqn huyết đừng kính 35phân dài 5,5 mét ai có liên hệ 0919235468

 384. Đình thế Tháng Sáu 30, 2016 at 6:51 sáng - Reply

  Lh em 0919978415

 385. thach Tháng Bảy 11, 2016 at 9:14 sáng - Reply

  Có ai biết gia gỗ tạp đỏ và trắng không. Cảm ơn

 386. Lethim Tháng Bảy 11, 2016 at 2:43 chiều - Reply

  Tôi cần mua 20 m3 gỗ sến hoặc gỗ xoay thành phẩm ai có sản phẩm trên gọi báo giá cho tôi nhé. ĐT 0914972555.

 387. Thiên An Tháng Bảy 12, 2016 at 2:12 chiều - Reply

  Cần mua bộ ngựa, quy cách >20cm * >80cm*>300cm, gỗ dổi hoặc gõ bông lau (gỗ Việt Nam). Có ai có xin báo giá (giao hàng ở Đà Nẵng). Sđt: 0912212301. Thanks

 388. A thông Tháng Bảy 15, 2016 at 8:08 sáng - Reply

  Tôi muốn mua gỗ sến táu sl lớn ai có k nhỉ

  • Duy Tháng Bảy 21, 2016 at 1:34 chiều - Reply

   Bán gỗ sến 0938313934

 389. Thanh Tú Tháng Bảy 18, 2016 at 1:34 chiều - Reply

  Cần mua gỗ vạn chân cua , ai có lh: 01203573726 thanh tú .
  Lưu ý: mua theo tấn , qui cách đài từ 2mét đến 3mét.
  Cần sl:100tấn . Địa điểm giao dịch tại :kcn phú tài ,qui nhơn ,bình định .

 390. Thanh Tú Tháng Bảy 22, 2016 at 12:38 chiều - Reply

  Mua gỗ tạp cứng qui cách : mặt 20 >30 dài 2m5>3mét dầy 2f7 ai có báo giá :thaisinhlap@gmail.com

 391. Nguyên duc huy Tháng Bảy 22, 2016 at 4:04 chiều - Reply

  Minh can mua gỗ cành lim làm trụ cau thang ai co lien hê minh nhé 0983525270

 392. Fly Olala Tháng Bảy 23, 2016 at 10:01 chiều - Reply

  em cần mua số lượng lớn Căm xe ( trừ căm xe dầu ) hoặc số lượng nhỏ của một vài loại gỗ có tỉ trọng nước tương đối, màu có thể hơi hồng hoặc vàng ( ko lấy gỗ tối màu, muồng, gáo). Em ở Đông Anh_Hà Nội. LH: 01656594264 hoặc nick facebook ( như trên)

 393. hùng Tháng Bảy 25, 2016 at 9:37 sáng - Reply

  em muốn mua củi pơ mu và bách xanh bac nào có liên hệ 01644873797. (mr.hùng)

 394. sương Tháng Bảy 25, 2016 at 12:11 chiều - Reply

  tôi cần mua gỗ kiềng kiềng số lượng lớn,ai có thì liên hệ theo số đthoại 0902.879.794 cám ơn

 395. Mai Anh Tháng Bảy 26, 2016 at 1:31 chiều - Reply

  Tôi hiện đang cần mua gỗ dổi sll làm công trình lại Gia Lai , ai có báo giá cụ thể vào mail: vumaianh89@gmail.com

 396. Khanh Tháng Bảy 28, 2016 at 9:04 sáng - Reply

  Minh chuyên cung cấp các loại gỗ.phuc vu day du nhu cau.xuong cua minh duoi Tân vạn.ai c nhu cau lien he minh nhe.0986965333

 397. Đình thế Tháng Tám 1, 2016 at 8:38 chiều - Reply

  Bên em chuyên giao cây vầu ngọt và cây luồng cho các đại lý ạ. Ace nao co nhu cau alo em nhe. 01655503755

 398. Sơn Nam Tháng Tám 2, 2016 at 7:05 chiều - Reply

  Mình hiện đang có 1 vườn xoan ta ( thầu đâu) Bình Phước,mặt từ 15 tới 35. hoành từ 45 tới 100. chưa thanh lý. có thể bán nguyên vườn. ai cần xin liên hệ : 0973255455. Nam. 0974754455 Hậu.

 399. Sơn Nam Tháng Tám 2, 2016 at 7:07 chiều - Reply

  Vườn Xoan mình có thể bán Khối, cũng có thể bán nguyên vườn.

  • Nguyen Tháng Tám 27, 2016 at 11:10 chiều - Reply

   Chào bạn, Vườn xoan bạn ở đâu?Cho mình xin số đthoai trao đổi cụ thể nhé!
   +84904.468.879

 400. Ninh Tháng Tám 6, 2016 at 10:22 sáng - Reply

  Mình cần mua gỗ Bạch Đàn, mua theo đồi to. Bác nào có thông tin cho mình nghe.
  Ninh. 0982 15 33 67
  Mình ở Vĩnh Phúc.

  Thanks.

 401. Phuong phan Tháng Tám 8, 2016 at 11:05 chiều - Reply

  Minh co nhu cau ban cac loai go tron.cam xe quanh tren 90 — 160 dai tren 4—7m.ai co nhu cau lien he minh 0989649571

 402. linh Tháng Tám 12, 2016 at 7:38 sáng - Reply

  Cần bán gỗ tròn xà cừ 0964845832

 403. Viet huy Tháng Tám 13, 2016 at 10:10 chiều - Reply

  Minh muon mua con tien lim kien lam phi bac nao co lien he theo dt.0962794789

 404. phuong Tháng Tám 15, 2016 at 8:19 chiều - Reply

  co go xoan ta go gia du kich co ban a co nhu cau muon mua thi lien he cho toi

  • Nguyen Tháng Tám 27, 2016 at 11:08 chiều - Reply

   Xoan ta hoành 80 lên, dài 2,2m bao nhiêu m3 bạn?
   +84904.468.879

   • Hinhchtq Tháng Mười 19, 2016 at 11:13 chiều - Reply

    Mình ở tuyên quang ai có nhu cầu mua xoan ta vanh từ đầu 3 đến đầu 9 alo m nhé 0968645111

 405. hoanglong Tháng Tám 19, 2016 at 9:13 sáng - Reply

  bên em cung cấp gỗ thông pallet
  đố vuông 6,8,10, dài 1m >> 4m.
  nan pallet dầy 1f5 đến 2f, rộng 10,15,20, dài 0,6 1m,2m,3m. ai co nhu cầu liên hệ 0968109766

 406. Hải Tháng Tám 22, 2016 at 1:08 chiều - Reply

  Mình có nguồn lim và gõ đỏ châu Phi, anh chị nào cần mail mình báo giá nhé.
  0904855989
  Minh Hải

 407. minh nguyen Tháng Tám 22, 2016 at 9:33 chiều - Reply

  toi co 500,000 khoi go cam lai, go do cam xe, mun, trac, lim tech ,truong, cong,ca chac,v.v.vgo tu solomon island nhap ve viet nam ai co nhu cau xin lien lac ,minh nguyen 0061456889998

 408. Huy quang Tháng Tám 23, 2016 at 2:28 chiều - Reply

  Tôi đang có như cầu 100 m3 gỗ Hương ta , ai có mail báo giá cho tôi quangthai.co@gmail.com

  • Trần Văn Lâm Tháng Mười 10, 2016 at 10:30 sáng - Reply

   mua Hương liên hệ chuyên bán
   0906379794

 409. Jacob HVC Tháng Tám 24, 2016 at 8:35 chiều - Reply

  Tôi muốn mua 1 cái giường bằng gỗ bên, giá khoảng bao nhiêu hả các bác. Quy cách 1m 8 x 2m.

 410. Hoang Tháng Tám 24, 2016 at 8:42 chiều - Reply

  Mình ở BUÔN ma thuột. Mình đang có nhu cầu mua gỗ thông hoặc palet thông ai có liên hệ sđd 0914990450

 411. Nam le Tháng Tám 25, 2016 at 5:51 sáng - Reply

  Ban go bang lang(thaolao)teak (Việt Nam!)xoan da.lh 0909239773 nam

 412. Dũng Tháng Tám 28, 2016 at 4:39 chiều - Reply

  Chuyên bán cốt pha xây dựng khu vực miền bắc. Ai có nhu cầu xin liên hệ.0975198876.

 413. Trung Hiếu Tháng Tám 29, 2016 at 11:52 sáng - Reply

  Mọi người biết chỗ nào bán vỏ gỗ thông trong SG ko ạ? Bên mình đang cần gỗ thông và vỏ gỗ để xây nhà nghỉ. Vui lòng báo giúp qua email: trunghieu@vnpcy.com.
  Thanks.

 414. Công Chính Tháng Chín 3, 2016 at 5:07 chiều - Reply

  Tôi ở Đồng Nai. Tôi đang cần mua gỗ Dầu Gió, ai có xin liên hệ số dđ: 0937191639

 415. uyenlinh Tháng Chín 5, 2016 at 10:41 sáng - Reply

  bạn nào có nhu cầu mua gỗ xẻ pomu giá cực rẻ (có ảnh kèm theo) liên hệ với minh theo email : bssjsc@gmail.com

 416. viễn Tháng Chín 11, 2016 at 1:55 chiều - Reply

  Mình có 20m3 gổ muồn đen. Kich thước 25 _ 40 cm dài 3_ 4m bạn nào có nhu cầu xin liên hệ .0934747874 . Cảm ơn ạ

 417. huong Tháng Chín 13, 2016 at 10:30 chiều - Reply

  hien ben e dang co mat ban bang huong chun ngang 85 dai 2,5 . dày 12cm . và mat ban bag gõ đỏ ngang 1m day 10,5 cm dai2,5 m . bán tát cả đồ trag tri bag gỗ nhu để tăm. để viet. gia re. ai mua lien he mail bichnhumai@gmail . hag da thanh pham. e se gui hinh qua cho khach

 418. phạm tâm Tháng Chín 16, 2016 at 10:12 sáng - Reply

  Hiện bên em đang cần mua gỗ kê hàng, kích thước 40cmx3mx6m tầm gần 100 thanh kích thước như vậy. Em muốn hỏi loại gỗ nào nên dùng và giá tương ứng?

 419. Hoàng Tháng Chín 16, 2016 at 10:27 sáng - Reply

  Hiện tại tôi đang cần mua gỗ sao xanh số lượng lớn. Bên cty có không vậy? Giá thế nào. (Gỗ nhập có giấy tờ) liên hệ sdt: 0937.699.596

 420. Tam Tháng Chín 16, 2016 at 4:42 chiều - Reply

  Em dang can 1 bo phan hay sap gi cung duoc go xa cu hay sao gi cung duoc em can on nha .mail hay Dt 0937705582

 421. xuân huy Tháng Chín 23, 2016 at 3:15 chiều - Reply

  Gỗ sơn huyết giá 7.000.000 đồng đã xẻ ra chưa hay là sao vậy ?
  Vì mình muốn làm phản gỗ kích thước 2.6 m x 1.6m x 0.2 m thì giá bao nhiêu ?

 422. thực Tháng Chín 26, 2016 at 9:23 sáng - Reply

  đụ má công ty cữu long lồn này làm gi có gỗ mà bán. toàn rao bán tào lao. có con cặc

 423. Hằng Tháng Chín 26, 2016 at 4:02 chiều - Reply

  Xin báo giá gỗ thông và các loại gỗ tương đương , giao ở quận 2 TPHCM , báo sớm , cám ơn , ghi rõ giá có thuế chưa , vận chuyển

  • Trần Văn Lâm Tháng Mười 10, 2016 at 10:29 sáng - Reply

   mua thông liên hệ chuyên bán thông
   Trung 0909481471

 424. chung Tháng Chín 29, 2016 at 7:46 sáng - Reply

  mình có thể cung cấp gỗ teak đường vanh từ 40 trở lên ai quan tâm liên hên 0961516954 mình ở phù yên sơn la

  • kheang Tháng Ba 29, 2017 at 7:59 chiều - Reply

   Chao anh xin hoi anh co go tech phai khong ? va co giay to hop phap de xuat khau hay khong ? neu co xin anh hoi email lai cho toi biet , Cam on

   • chung Tháng Năm 1, 2017 at 2:54 chiều - Reply

    A quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho e qua sđt 0948171170. Hiện tại e đang khai thác nhiều. E ở sơn la

 425. Lee vuong Tháng Mười 10, 2016 at 4:41 chiều - Reply

  Cần tìm đơn vị/ cá nhân muốn thu mua gỗ thông tròn (thông trắng). kính 28-45, dài 4m lên. Số lượng ổn định. liên hệ: 01666.504.137
  Thích hợp để làm palet, nội thất gỗ thông, gỗ xây dựng và nhiều ứng dụng khác.

 426. Dũng Tháng Mười 14, 2016 at 10:58 chiều - Reply

  Tôi có gỗ Phay tròn và hộp ai cần mua xin liên hệ :0975198876.Dũng

 427. Thủy Trúc Tháng Mười 17, 2016 at 7:56 chiều - Reply

  Mình cũng cấp số lượng lớn gỗ sao vàng. Đường kính từ 35cm trở lên. Ai có nhu cầu lh 0972.842.221 nhé. Giao hàng tận nơi

 428. cuong Tháng Mười 21, 2016 at 10:50 chiều - Reply

  minh co mot vuon xa cu 700 cay hon 10 nam tuoi gio minh can thanh ly ai co nhu cau lien he 0908780248

 429. Lethanhnam Tháng Mười Một 11, 2016 at 5:57 sáng - Reply

  Ban teak tròn ,se theo quy cach khu vực mien nam 0909239773

 430. Tiến Tháng Mười Một 14, 2016 at 10:38 chiều - Reply

  Em có 200m3 gỗ thông . Bác nào cần xin lh 0977589578

 431. Trí Tháng Mười Một 15, 2016 at 1:29 chiều - Reply

  MÌnh cần mua 2m3 gỗ thao lao, ai có xin liên hệ 0935.18.6698 mình ở Sài Gòn
  Cám ơn

 432. Hung Tháng Mười Một 16, 2016 at 1:01 sáng - Reply

  Can mua go thong ai co nguồn xin liền he 0966399299p

 433. Nam Tháng Mười Một 16, 2016 at 2:32 sáng - Reply

  Co a chi nao mua gộ dỗi nam phi.da hương.phay.bi.sên lien hệ0987680186 gỗ cảng thanh hoa

 434. Nam Tháng Mười Một 16, 2016 at 2:36 sáng - Reply

  Gổ nam phi.dôi . dạ hương .sên. gội.phay.bi. gô tap sâng.vamg chanh.moi thang ve 5tau hơn 5000khôi cac loai cang thanh hoa

 435. Namle Tháng Mười Một 20, 2016 at 7:36 chiều - Reply

  Ban go teak Việt Nam! Si le ai can lh 0909239773-0909279773

 436. Long Tháng Mười Một 24, 2016 at 1:32 chiều - Reply

  Tôi có nhu cầu mua gỗ táu, ai có liên hệ 0986303402.

 437. 01649484849 Tháng Mười Một 26, 2016 at 2:41 sáng - Reply

  789

 438. Huy Tháng Mười Một 30, 2016 at 10:50 sáng - Reply

  Hiện mình có lóng gỗ sến đường kính 1.7m, dài 7.5m
  Giá bán 30tr/khối
  Anh chị quan tâm thì email nha

 439. huy nguyen Tháng Mười Hai 4, 2016 at 8:39 sáng - Reply

  CHUNG TOI, DANG CHUAN BI KHAI THAC CAC LOAI GO O VUNG CHAU PHI, DAC BIET LA GO~
  DOUSIE ( GO DO) , TALI ( LIM) KOSSO ( HUONG), NEU ACE NAO CO NHU CAU NHAP KHAU, XIN HAY LIEN HE DE BIET GIA CA ,, EMAIL
  hhuey06@yahoo.ca ,

 440. công ty chánh nghĩa.dc Tháng Mười Hai 8, 2016 at 6:37 chiều - Reply

  Chúng tôi có gỗ ..hươg.cẫm.đỏ.trắc.soan đào nam phi.giá tỵ..vvv.tràm.xà cừ.cao su.ai có nhu cầu liên hệ sdt..0943270768.gặp mình nhé

 441. Hưởng Tháng Mười Hai 10, 2016 at 2:28 chiều - Reply

  E có khoảng 30 khối lát chun đang cần bán bên mình có nhập không a ? Giá thế nào a?

 442. jenny Tháng Mười Hai 12, 2016 at 8:32 chiều - Reply

  hi . E đang cần mua gỗ tròn óc chó để lạng . ban nào có vui lòng liên hệ mình nhé 0908430958

 443. manhcuong Tháng Mười Hai 20, 2016 at 4:34 chiều - Reply

  Bán phản gỗ vàng tâm dầy 3cm, rộng 40cm, dài 2m. Ai mua lien hệ 0973371376

 444. Tainguyen183 Tháng Mười Hai 21, 2016 at 11:20 sáng - Reply

  Chào mọi người, bên mình có các loại gỗ hương, gỗ sưa đỏ, gỗ thông đo, gỗ cate, gỗ cẩm lai, gỗ pơ mu, gỗ mun…mọi người cần thì liên hệ mình. Lh.0914794105. Mong phục vụ các bạn.

 445. ThanhGiaky Tháng Mười Hai 22, 2016 at 2:25 chiều - Reply

  Bên bạn có cung cấp gỗ nghiến không? CR 6cm, Chiều Dày: 3,5 cm, chiều dài: tầm 3-4m

 446. Tainguyen183 Tháng Mười Hai 23, 2016 at 2:13 chiều - Reply

  Ai có nhu cầu mua các loại gỗ bên mình cung cấp đầy đủ, mong được hợp tác với tất cả mọi người. Hiện tại bên mình đang có gỗ hương, pơ mu, gỗ sao đo, cate, bách xanh,hoàng đàn, đặc biệt là gỗ sưa đỏ, đàn huong, gỗ thông đo, mọi người liên hệ. 0914794105, tìm đối tác hợp tác lâu dài. Uy tín

  • kheang Tháng Ba 29, 2017 at 8:20 chiều - Reply

   Chao anh xin hoi ben ah co go teak khong ? va co ho so de xuat khau hay khong? xin anh cho biet cam on.

 447. Tainguyen183 Tháng Mười Hai 23, 2016 at 2:16 chiều - Reply

  Có nha bạn, bạn cần số lượng và quy cách bao nhieu thì alô mình

 448. Cảnh Trần Tháng Một 9, 2017 at 9:24 sáng - Reply

  Vui lòng gửi cho tôi báo giá mới nhất các loại gỗ bên bạn vào mail: trancanh03@gmail.com nhé!

 449. bảo Tháng Một 18, 2017 at 12:48 chiều - Reply

  chào mọi người bên mình đang có nguồn gỗ tạp rừng các loại. ai quan tâm vui lòng liên hệ mình theo sđt 0913885655 bảo

 450. Hùng Tháng Hai 4, 2017 at 9:40 sáng - Reply

  Mình ở Thái Nguyên đang chuẩn bị thi công tu bổ vài đình chùa cần nhiều gỗ lim vui lòng báo giá gỗ lim nhập khẩu Lào và Nam Phi theo địa chỉ mail
  lehungdhkt@gmail.com nhé. Thank

 451. huân Tháng Hai 9, 2017 at 1:57 sáng - Reply

  Mình ở ninh bình cần mua xoan đào ,xoan hương.bạn nào có liên hệ qua mail : vuhaanh2919@gmail.com cho mình biết giá nhé.thank

 452. Thang Tháng Hai 10, 2017 at 8:55 sáng - Reply

  Mình có sốc lượng lớn gỗ cà chít , dầu đá ai có nhu cầu liên hệ mình

 453. Đậu Quốc Hoàn Tháng Hai 14, 2017 at 2:32 sáng - Reply

  Em ở TP Hà Tĩnh. E muốn mua 3 khối gỗ Hương Nam Phi ( sấy ) chuyển được k ah ? Liên hệ với e. 0989.25.2345 xin cảm ơn ah

 454. linh Tháng Hai 23, 2017 at 4:53 chiều - Reply

  xin chào mọi người!
  hiện tại mình đang bán nguyên liệu gỗ sản xuất ván sàn gỗ sồi, tần bì, bạch dương, thông với số lượng lớn ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình: 0978.517.593

 455. Đông Phương Tháng Hai 25, 2017 at 1:03 sáng - Reply

  Cho tôi hỏi bên cty còn gỗ muồng đen không vậy ? Và bao nhiêu khối cty mới chuyển hàng. Tôi cần loại 25vuông và 35vuông dài 1,5m đến 2,5m hàng xẻ CD lõi đặc 4cạnh it rác . L hệ : 0966166160. Bình thuận tánh linh nhé

  • duy Tháng Ba 9, 2017 at 10:34 chiều - Reply

   bán muồng đen số lượng lớn 0909444666

 456. VŨ Ngọc Hà Tháng Ba 6, 2017 at 4:01 sáng - Reply

  Mình chuyên ván thông dầu.mọi cần liên hệ 0963295368

 457. nguyễn văn huy Tháng Ba 13, 2017 at 9:36 sáng - Reply

  bên em có nhu cầu mua gỗ căm xe, hương, cà chí, gõ…,mặt trên 60 khách hàng có hàng cung cấp báo giá giúp em vào địa chỉ : nvhuy250693@mail.com

 458. huyvu Tháng Ba 15, 2017 at 7:33 chiều - Reply

  ben minh dang can mua go keo tron khong han che so luong ban nao co lien lac 0975038898

 459. Hùng Tháng Ba 16, 2017 at 10:31 chiều - Reply

  gỗ pơ mu giá cả sao ?????

 460. Phúc Tháng Ba 16, 2017 at 10:31 chiều - Reply

  Mình có 2 tấm phản gỗ chò chỉ ( dài 2000 x rộng 800 x dày 110) cho mình hỏi giá cua nó là bao nhiêu tiên 2 tấm đó. 0913511155

 461. miss Nugyet Tháng Ba 17, 2017 at 11:39 sáng - Reply

  Mình cần gỗ thông, bạch đàn và gỗ gõ đỏ Nam Phi, ai có alo mình nhé
  0973736655

 462. Hùng Tháng Ba 23, 2017 at 12:06 sáng - Reply

  Mình đang cần mua gỗ câm xe, hương, trắc, liêm. Giá gốc, giấy tờ đầy đủ. Bạn nào có xin liên hệ sdt: 0906635581. Gửi bảng giá qua email cho mình tham khảo luôn nhé

  • suziki Tháng Năm 19, 2017 at 4:28 chiều - Reply

   hiện mình có 300m3 tròn gỗ dỗi, ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé, bao giấy tờ đầy đủ.. mail: thaithienson52@gmail.com

 463. Hùng Tháng Ba 23, 2017 at 12:52 chiều - Reply

  Mình cần bán 5 cặp lục bình bằng gỗ sơn huyết và gỗ liêm nguyên khối rất đẹp. Hàng chất lượng bán tại xưởng chế tác. Ai có nhu cầu mua hoặc kinh doanh thì liên hệ với mình để được xem hàng tận nơi hoặc mình gửi hình ảnh qua xem . Đt: 0906635581. Hùng

 464. Gỗ Thành An Tháng Ba 27, 2017 at 9:15 sáng - Reply

  Bên mình đang cần mua số lượng lớn gỗ bạch đàn để làm ván bóc.Địa chỉ nhận hàng tại Hữu Lũng Lạng Sơn,xin liên hệ 0911368023 & email: tanthanhxnk@gmail.com

 465. Huyvu Tháng Ba 30, 2017 at 11:14 sáng - Reply

  Mình cần bán 27hecta đất đã trồng keo , bán cả đất và keo ai có nhu cầu liên hệ mình 0975404577

 466. Đường Tháng Ba 30, 2017 at 8:18 chiều - Reply

  MÌNH ĐANG KHAI THÁC GỖ CĂM XE CAMPUCHIA VỚI SỐ LƯỢNG LỚN. ANH CHỊ CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ:

  ĐT: 0907 13 3456 ( ĐƯỜNG)
  gmail: dangtrongduongxd@gmail.com

 467. Tuandao Tháng Ba 31, 2017 at 10:44 chiều - Reply

  Đang cần mua gỗ muong đen ai có sin báo giá giúp e va gỗ hương nam phi . Sđt 0987975173

 468. Vu Tháng Tư 9, 2017 at 12:52 chiều - Reply

  Can mua go gioi hoac cam xe de lam cua o quang ngai ai co hang lien he dum minh so dien thoai : 0868211868

 469. lê hữu danh Tháng Tư 20, 2017 at 10:21 chiều - Reply

  mình chuyên cung cấp các dòng gỗ dùng cho trụ đề pa ,trụ cầu thang,tay nắm ,dĩa,lục bình ,ván tiện mặt ,tiện ông bụt ,quang âm
  50 trở lại dày 40-50cm…kích thức nhỏ đủ loại lh
  ;0978138502 .zalo 0978138502

 470. Quy nguyen Tháng Tư 26, 2017 at 4:29 sáng - Reply

  Mình chuyên cung cấp gỗ thông nhập khẩu về Việt Nam! Cung cấp số lượng lớn , kích thước và hình dạng xẻ gỗ theo yêu cầu của khách hàng giao hàng tận nơi,toàn quốc
  LH: 8926.066.6789 Moscow mr Quý
  HanNoi Viẹt Nam : 01699.25.3333 Mr Phúc

  • Tuyet Le Tháng Năm 8, 2017 at 7:44 chiều - Reply

   Ben minh cung cap go thong nhap khau tu chau au so luong lon. Co the cat quy cach theo yeu cau.
   Dinh kem hinh anh da giao cho khach
   Tel: 0909 339 136

 471. Doan Phu An Tháng Tư 26, 2017 at 12:14 chiều - Reply

  Chào các bạn,

  Ba mình có bộ bàn ghế gỗ Thủy Tùng muốn bán.

  Hình ảnh chi tiết ở đây: http://nghethuatdieukhac.com/forum/baiviet/2945-hoi-them-kien-thuc-ve-go-thuy-tung.html?p=233209#post233209

  Giá bán: thương lượng.

  Các bạn có nhu cầu mua hoặc giới thiệu người mua xin liên hệ 0888 922 686

  Chân thành cảm ơn các bạn!

 472. hoe Tháng Năm 16, 2017 at 9:25 chiều - Reply

  mình ở hà giang mình đang có vườn xoan gần đến tuổi khai thác.bác nào có nhu cầu liên hệ với m nhé. 0975 167 259

 473. Lee vuong Tháng Năm 19, 2017 at 4:31 chiều - Reply

  Căm xe 25-50, dài 3-6. Liên hệ 01666.504.137

 474. Phạm Thanh Minh Tháng Năm 23, 2017 at 2:08 chiều - Reply

  Mình ở Quảng Ninh đang có nhu cầu mua gỗ thông xà gồ dày 40mm rộng 80mm dài 2000mm .khối lượng 100-500M3.Ai có liên hệ với mình qua số điện thoại :0966168208 .

 475. 0938760644 Tháng Sáu 13, 2017 at 1:12 chiều - Reply

  toi can ban go dau neu ban nao can lin he.dt 0938760644.

 476. 0938760644 Tháng Sáu 13, 2017 at 1:16 chiều - Reply

  mình can ban gổ dầu nếu ai có nhu cầu liên hệ dùm mình.đt.0938760644

 477. 0984192209 Tháng Sáu 18, 2017 at 10:45 chiều - Reply

  bộ phản (sập) gỗ sao 2 tấm dài 2,8m mỗi tấm 70cm, dày 15cm.
  Giá mua nhiêu được?

 478. Mai tiến dũng Tháng Sáu 25, 2017 at 10:33 sáng - Reply

  Mình cần mua cây xà cừ đường kính khoảng 1,5-2 m.
  Ai có báo mình nhé.

 479. Tháng Bảy 1, 2017 at 8:11 chiều - Reply

  Mình cần mua 20 thanh gỗ
  căm xe
  kích thước : 30x60x5000
  liên hệ : 0976575831

 480. tày Tháng Bảy 3, 2017 at 10:58 chiều - Reply

  Cần bán gỗ bóc tại hà nội

 481. Mr.Hung Tháng Bảy 5, 2017 at 11:32 sáng - Reply

  Chào cả nhà,
  Như tiêu đề Công ty mình chuyên nhập khẩu và phân phối gỗ thông Chile, Newzealand, Brazil, Uruguay..
  Đặc biệt Công ty mình đang làm đại diện bán hàng cho hãng TROMEN SA tại Việt Nam.Bởi vậy luôn có giá tốt và chất lượng đảm bảo. Đầy đủ quy cách thông dụng của thị trường như: 12, 17, 19, 22, 32, 38, 40, 45, 50 hàng IND và hàng COL. Đảm bảo đầy đủ giấy tờ nhập khẩu cũng như các giấy chứng nhận FSC để sau khi nhà máy sản xuất bàn ghế, giường tủ, nội thất xong đẩm bảo vào được thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.
    
  Ngoài ra, bên mình cũng có một số lượng lớn Bột gỗ cần tìm các nhà sản xuất nhang (hương) bao tiêu sản phẩm. Mỗi tháng Công ty mình có thể cung cấp từ 6-10 tấn tùy theo từng thời điểm. Bột gỗ được hút trực tiếp trong nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty đảm bảo nguồn bột sạch, ko lẫn tạp chất, bột gỗ Thông và gỗ cao su.

  Vui lòng liên hệ:
  090.446.8879 (zalo,viber)
  Email: dxnguyen.vn@gmail.com

 482. Tuan Tháng Bảy 8, 2017 at 12:29 chiều - Reply

  Can ban go tram bong vang ai mua pm

 483. Ninh Tháng Bảy 13, 2017 at 10:15 chiều - Reply

  Chào cả nhà.
  Mình cần mua CỘT XOAN.
  kích thước vanh từ 110 trở lên. Dài từ 5.20m -6.0m.
  Yêu cầu thẳng, đẹp. Là gỗ xoan Ta. Số lượng cần nhiều
  Mình ở Vĩnh Phúc. Bác nào có xin vui lòng liên hệ
  Ninh 0982 15 33 67.
  xin cảm ơn!

 484. Linh Tháng Bảy 24, 2017 at 11:16 sáng - Reply

  Chào mọi người, cho mình hỏi gỗ dổi tiếng Anh gọi là gỗ gì vậy? Bên mình đang cần mua gỗ dổi xuất xứ từ new zealand

 485. hưng Tháng Tám 21, 2017 at 2:00 chiều - Reply

  ai cần hàng bằng lăng theo quy cách,bên tôi nhận hàng làm hàng bằng lăng theo yêu cầu.lh 0989060819 hưng.

 486. NAM.MD. 0983692708 Tháng Tám 24, 2017 at 7:46 chiều - Reply

  TOI MUON MUA SO LUONG LON GO HUONG CAM HOAC HUONG LAO.
  TRAC HOAC CAM LAI NUA.
  ACE NAO CO VUI LONG BAO GIA DEN 0983692708
  CHAN THANH CAM ON

  • thai Tháng Chín 14, 2017 at 11:01 sáng - Reply

   gỗ hương lào : 30 – 50 , dài 2.5 m tro lên , 62tr/1 m3

  • thai Tháng Chín 14, 2017 at 11:01 sáng - Reply

   SĐT: 0906971088

 487. Nhàng Tháng Chín 2, 2017 at 3:08 sáng - Reply

  Mình cần mua 5 m3 gõ đỏ Lào đk 35 vuong dài 2,25 m vông dẹp nhà ở BMT

 488. Bùi Cao Cường Tháng Chín 5, 2017 at 2:12 chiều - Reply

  Mình có khoảng 200 tấn gỗ Hương Đỏ cần bán độ dài 40-1.2m bao tiêu toàn quốc .Ai cần mua liên hệ số điện thoại 01257979369 Mr Cường

 489. Ngọc anh Tháng Chín 7, 2017 at 11:19 chiều - Reply

  Gỗ Thông để ốp tường dài 2,5 đến 3m giá bao nhiêu tiền . Có gì liên lạc 0987198798

 490. Bùi Văn Ninh Tháng Chín 19, 2017 at 9:39 chiều - Reply

  Mình cần mua:

  ■ gỗ Mít Ta ( mít vườn). Số lượng lớn. Ưu tiên mua gỗ có vanh to.
  ■Gỗ bạch đàn xoắn ( xoăn),
  ■Gỗ xoan to
  ■Cột xoan to

  Mình ở Vĩnh Phúc. Bác nào có vui lòng xin liên hệ
  ĐT: 0982 15 33 67
  Xin cảm ơn!

 491. khanh minh Tháng Chín 25, 2017 at 6:46 sáng - Reply

  Chao anh .A cho e xin gia moi nhat cua go cam xe va go huong anh nhe. thanks a

 492. khanh minh Tháng Chín 25, 2017 at 6:49 sáng - Reply

  A gui bao gia cho e vao dia chi :khanhminhtang@gmail.com. voi nha a . thanks

 493. Trang Tháng Chín 27, 2017 at 10:13 sáng - Reply

  Mình cần mua khoảng 1000m3 gỗ Bạch Đàn (Eucalyptus Grandis) 100% FSC, cá nhận hay đơn vị nào có hàng vui lòng để lại lòi nhắn và sdt, mình sẽ liện lạc lại. Tks

 494. Trang Tháng Chín 27, 2017 at 10:13 sáng - Reply

  Mình cần mua khoảng 1000m3 gỗ Bạch Đàn (Eucalyptus Grandis) 100% FSC, cá nhận hay đơn vị nào có hàng vui lòng để lại lòi nhắn và sdt, mình sẽ liện lạc lại. Mrs Trang 0938304069 Tks

 495. Tuấn Tháng Mười 18, 2017 at 10:17 chiều - Reply

  Ad cho em hỏi bên mình còn gỗ cẩm lai ko ak

 496. Van Tháng Mười 24, 2017 at 2:43 chiều - Reply

  Can ban go de ai can lien he so 0985673641

 497. Nguyễn Cung Câp Tháng Mười Một 2, 2017 at 1:10 chiều - Reply

  Cần mua 1 bộ chiếu ngựa bằng gỗ lát chiều dài 4,5m chiều rộng 2,2m dày 25cm . ai biết chỉ giùm

 498. trần thị đông huê Tháng Mười Một 17, 2017 at 1:04 chiều - Reply

  Mình cần mua gỗ sồi châu âu ABC theo qui cách sau :
  dày 22mmm : 190m3
  dày 26 mm : 3m3
  dày 32 mm : 200m3
  dày 38mm : 20m

  Và gỗ sao : 10 m3

  mình cần gấp trong tháng 11/ 2017. anh chị nào có gỗ tồn có thể liên lạc với mình : 0986486613

 499. Hưng Tháng Mười Hai 2, 2017 at 6:08 chiều - Reply

  Bên mình nhận làm ván sàn,la phong trần,răm ri song giường vạc giường.gỗ bằng lăng,căm xe,chiêu liêu,gáo vàng,theo quy cách khách đặt hàng.A chị nào cần thì liên lạc với mình:0989060819

 500. Hải hưng Tháng Mười Hai 2, 2017 at 6:10 chiều - Reply

  Bên mình nhận làm ván sàn,la phong trần,răm ri song giường vạc giường.gỗ bằng lăng,căm xe,chiêu liêu,gáo vàng,theo quy cách khách đặt hàng.A chị nào cần thì liên lạc với mình:0989060819

 501. Minh trung Tháng Mười Hai 4, 2017 at 3:18 chiều - Reply

  Tôi hiện tại cần mua 4 khối gỗ bằng lăng thành phẩm giao hàng tại Long thành đồng Nai LH 0938551371 Trung

 502. lamsuong Tháng Mười Hai 12, 2017 at 10:05 sáng - Reply

  mình muốn mua gỗ gội tẻ ai có liên hệ mình 0942081212 thank

 503. tung Tháng Mười Hai 18, 2017 at 5:44 chiều - Reply

  mình cần mua gỗ chò dầu có check mail. hoặc số điện thoại 0908403119

 504. Trung Tháng Một 3, 2018 at 12:44 sáng - Reply

  Xin.Chào!
  Cty CSĐN
  Mình cần mua Gỗ giá cao bạch đàn bao bì, dk 10cm dài 1m50 , GỖ 20cm dài 1m3 và 1m6 Giá mua khối không giới hạn số lượng,,
  KEO (tràm hom) 10cm ,dài 2mét, mình hiện đang cần sll ,, đơn vị hoặc các nhân nào có nguồn gỗ bạch đàn và KEO ,xin VUI lòng phone mình : 0917496209

 505. Nguyen Tháng Một 19, 2018 at 7:34 chiều - Reply

  Mình cần mua gỗ căm xe cẩm ,go đỏ,
  Lai quy cách 1220mmx2440mmx 100 mm ai co bán liên hệ mình 0162.630.1598

 506. Nôen Tháng Một 20, 2018 at 1:22 sáng - Reply

  Ai mua muông đen ko ạ …tầm 30m3 giá ạ

 507. Tuan Tháng Một 24, 2018 at 9:42 chiều - Reply

  minh co so luong lon go mít (dk lớn), bạch đàn ai can liên he mình. Sát 0915110337. Minh o Kiên Giang

 508. Tam Ngo Thanh Tháng Ba 4, 2018 at 2:03 chiều - Reply

  Toi o. Kiên gIang dang co nhu cau gi cam xe hoac ça chat, go tròn , duong kinh 30 -40 cm, dai tu 3 – 5 m. Ai co xin thong điện thoại: 0979.873.387. Can mua gap

 509. pham van dung Tháng Ba 27, 2018 at 4:04 chiều - Reply

  tôi có 1 cây gỗ lát hoa gốc 200cm dài 2m 2 cánh dài 4m đường kinh100cm cần bán ở uông bí sdt 01656321522

 510. Hà Thị Tháng Ba 31, 2018 at 8:33 sáng - Reply

  Nhà tôi có 2 cây mun cỡ 30 năm. Nếu anh/chị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ 0918391701 (Duy)

 511. Ha Thinh Tháng Tư 8, 2018 at 8:53 sáng - Reply

  Hỏi giá gỗ Xà Cừ hiện tại bao nhiêu một khối ?

 512. diem Tháng Tư 26, 2018 at 10:52 sáng - Reply

  minh muon hoi gia go kien kien bay gio la bao nhieu 1khoi

 513. nhàn Tháng Năm 16, 2018 at 11:21 chiều - Reply

  mình có 6 cây sao hoành 1m hơn cao 15 đến 20m ai cần mua liên hệ mình ở cần thơ 01238575101

 514. Lê thương Tháng Năm 17, 2018 at 7:22 chiều - Reply

  Mình cần bán bộ cột nhà cây thao lao đả qua 20 năm ai cần mua lh 0937647573

 515. Huy Hoang Tháng Năm 24, 2018 at 1:29 chiều - Reply

  Mình cần mua gỗ Bạch Đàn xẻ sấy, xả càng rong biên, số lượng lớn.
  Bạn nào có gọi mình 0902318918 Huy

 516. Trường nguyễn Tháng Năm 28, 2018 at 6:46 chiều - Reply

  Bên mình chuyên cung cấp gỗ tạp màu tự nhiên . Các loại .ace cần hàng alo m 0961338333

 517. ninh Tháng Năm 29, 2018 at 8:54 sáng - Reply

  Admin cho em xin báo giá gỗ xà cừ được không ạ, em đang có 30m2 gỗ xà cừ đk>400 các loại, mail: ninh25186@gmail.com em cảm ơn ạ

 518. Phuong Tháng Sáu 6, 2018 at 3:37 chiều - Reply

  Làm sao để kiểm tra gỗ họ giao mình, có phải là kiền kiền hay không ạ? Sao và kiền kiền là 2 loại khác nhau phải ko?

 519. Phuong Tháng Sáu 6, 2018 at 3:38 chiều - Reply

  Gỗ kiền kiền giá dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu vậy ạ?

  • Tuan Tháng Tám 6, 2018 at 3:02 sáng - Reply

   Mà có bo sập gỗ huống day20 rong90dai3m2.ai muốn lấy kết bạn alô số cho xem hinh. Va cam xe luôn ai có nhu cau kết bạn 0931890375

 520. Vi Đoàn Tháng Tám 7, 2018 at 10:28 chiều - Reply

  Mình đang khai thác gỗ tại nam phi bạn nào cần gỗ lim,cẩm , mun alo mình nhé. Mình làm theo đơn đặt hàng săn sàng hợp tác sđt ‭0125 8198856‬ zalo wechat 0936859338

 521. Hon em Tháng Tám 23, 2018 at 8:43 chiều - Reply

  Minh có gỗ dau gio dầy 18cm ngang 1,41m dài 3m 1 miếng duy nh

  • Hon em Tháng Tám 23, 2018 at 8:45 chiều - Reply

   0939488100

 522. nhut Tháng Tám 26, 2018 at 4:11 chiều - Reply

  mình muốn mua gổ soan đào

 523. Đạt Tháng Mười Một 6, 2018 at 12:19 chiều - Reply

  Cho mình hỏi gỗ gõ vàng hộp hiện nay Bao nhiêu tiền một khối vậy

 524. Hoàng anh Tháng Mười Một 25, 2018 at 6:52 chiều - Reply

  Cho mình hỏi bên bạn có bán gỗ đó ko, báo giá giúp mình với

 525. Hoàng anh Tháng Mười Một 25, 2018 at 6:53 chiều - Reply

  Gỗ dổi

 526. Tuấn Tháng Mười Hai 19, 2018 at 7:47 chiều - Reply

  Gỗ tràm bông vàng giá bn 1 khối

Leave A Response »