Cây bách xanh

Giá: Liên hệ

Bách xanh tái sinh hạt tốt, rụng tháng 10-12. Ở Việt Nam. Giống cây Bách Xanh mọc thành đám nhỏ hoặc rải rác ở vùng Ba Vì (Hà Tây) và Đà Lạt.

Danh mục: