Cây trắc đỏ

Giá: Liên hệ

Cây trắc đỏ là giống cây lâm nghiệp quý có giá trị kinh tế cao từ thu hoạch gỗ trắc. Ngoài ra trồng cây còn giúp bảo vệ môi trường và không khí nơi bà con sinh sống.