Cây xà cừ

Giá: Liên hệ

Giống cây xà cừ hay sọ khỉ, quả gỗ – Là cây đại mộc có thể cao từ 35–40 m, đường kính cây có khi đạt đến 2m. Cây xanh, tán lá rậm, cành nhiều.

Danh mục: