Giống cây thông caribe

Giá: Liên hệ

Trồng Thông Caribe đơn giản, sau khi đã chuẩn bị xong cây giống, Bạn đặt bầu vào hố đã đào đào. Bạn lưu ý đặt cây ngang mặt hố, giữ cho cây thẳng chính giữa hố. Tiếp theo, Bạn lấp đất dần và lèn chặt quanh bầu dể giúp cây cố định không bị gãy đổ