Tài liệu hướng dẫn gieo hạt và chăm sóc cây sưa đỏ

Quy trình gieo hạt và chăm sóc cây sưa

Vườn ươm Bắc Bộ xin giới thiệu Tài liệu hướng dẫn gieo hạt và chăm sóc cây sưa đỏ từ đóng bầu, gieo hạt đến trồng và chăm sóc cây sưa.

Tài liệu bao gồm:

I. Giới thiệu toàn bộ về cây sưa

1. Hoa sưa

2. Quả và hạt sưa

3. Lá và cành cây sưa

4. Bộ rễ

5. Gỗ sưa ( Giá trị của gỗ sưa)

II. Quy trình gieo trồng và chăm sóc cây sưa

1. Gieo hạt

2. Đóng bầu

3. Chăm sóc cây giống

4. Trồng sưa

5. Chăm sóc cây

Tài liệu của vườn ươm Bắc Bộ còn nhiều thiếu sót mong được sự đóng góp của các bạn.

Xin cảm ơn!

Download tại đây

Xem thêm: Quy trình gieo hạt và chăm sóc cây sưa đỏ

 

 

3 thoughts on “Tài liệu hướng dẫn gieo hạt và chăm sóc cây sưa đỏ

  1. Pingback: Kỹ thuật trồng cây sưa đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *