Tin tức

Tài liệu hướng dẫn gieo hạt và chăm sóc cây sưa đỏ

Quy Trình Gieo Hạt Và Chăm Sóc Cây Sưa

Cây giống Lâm nghiệp Quý Hương xin giới thiệu Tài liệu hướng dẫn gieo hạt và chăm sóc cây sưa đỏ từ đóng bầu, gieo hạt đến trồng và chăm sóc cây sưa.

Tài liệu bao gồm:

I. Giới thiệu toàn bộ về cây sưa

1. Hoa sưa

2. Quả và hạt sưa

3. Lá và cành cây sưa

4. Bộ rễ

5. Gỗ sưa ( Giá trị của gỗ sưa)

II. Quy trình gieo trồng và chăm sóc cây sưa

1. Gieo hạt

2. Đóng bầu

3. Chăm sóc cây giống

4. Trồng sưa

5. Chăm sóc cây

Tài liệu của Cây giống Lâm nghiệp Quý Hương còn nhiều thiếu sót mong được sự đóng góp của các bạn.

Xin cảm ơn!