Tin tức

Khai thác và phát triển gen cây trà hoa vàng Tam Đảo

Trà  hoa vàng một loài cây dược liệu quý được nghiên cứu nhân giống và bảo tồn thành công tại VQG Tam Đảo. Do vậy, sớm triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Khai thác và phát triển nguồn gen cây trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis) và Trà hoa vàng pêtêlô (Camellia petelotii) tại vườn quốc gia Tam Đảo , sẽ là một hướng mới có triển vọng để phát triển tài nguyên cây thuốc, cây cảnh quý hiếm, phục vụ cho nhu cầu sử dụng và xuất khẩu.

Cây Trà Hoa Vàng

Từ những năm 90 của thế kỷ 20, Việt Nam đã phát hiện Trà hoa vàng ở nhiều nơi, song mới dừng lại ở mức phát hiện và phân loại. Nghiên cứu về sinh thái và gây trồng, sử dụng Trà hoa vàng còn rất ít. Công tác bảo tồn các loài trà quý này cũng chưa được chú ý, việc nghiên cứu ứng dụng hầu như còn bỏ ngỏ. Vì vậy trước mắt, cần chủ yếu là bảo tồn tại chỗ, đồng thời nghiên cứu di thực về trồng khảo nghiệm. Về lâu dài, cần tập trung nhân giống để trồng với qui mô lớn.

Hiện nay do yêu cầu của thị trường, đặc biệt thị trường Trung Quốc, hàng năm đến mùa hoa trà hoa vàng rất nhiều người dân vùng xung quanh VQG Tam Đảo và từ vùng khác đã đến VQG để thu hái hoa quả các loài trà hoa vàng để bán cho tư thương. Điều này có thể làm tuyệt chủng các loài trà hoa vàng của VQG Tam Đảo.

Nhân Giống Cây Trà Hoa Vàng Quý Hiếm

Nghiên cứu và tìm hiểu về Trà hoa vàng và chi Camellia ở Việt Nam còn chưa được toàn diện và đồng bộ, chưa có một hệ thống phân loại đầy đủ và chi tiết. Việc tìm hiểu về các đặc điểm, đặc tính sinh vật học của loài thì mới chỉ tiến hành được ở một số loài ở trên một số địa điểm nhất định. Chưa đề cập đến biện pháp chọn giống, nhân giống để bảo vệ, bảo tồn nguồn gen của các loài có giá trị kinh tế và giá trị thẩm mỹ cao. Do đó, việc nghiên cứu bổ sung về các đặc điểm hình thái, sinh thái, phân loại, chọn giống và nhân giống, hàm lượng chất có hoạt tính sinh học,… góp phần tìm hiểu và khai thác các giá trị của các loài Trà hoa vàng trong chi Camellia. Bên cạnh đó, xác định biện pháp cụ thể trong việc khai thác, sử dụng một cách hợp lý là những hoạt động cần nghiên cứu để phát triển bền vững nguồn gen các loài Trà hoa vàng.

Hiện nay hai loài Trà trên đã được nghiên cứu nhân giống và bảo tồn thành công tại VQG Tam Đảo. Do vậy, sớm triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Khai thác và phát triển nguồn gen trà hoa vàng tam đảo (Camellia tamdaoensisvà Trà hoa vàng pêtêlô (Camellia petelotiitại Vườn quốc gia Tam Đảo”, sẽ là một hướng mới có triển vọng để phát triển tài nguyên cây thuốc, cây cảnh quý hiếm, phục vụ cho nhu cầu sử dụng và xuất khẩu. Bên cạnh đó, góp phần rất quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gen quý của quốc gia, đồng thời góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho nhân dân vùng đệm tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Cây giống Lâm nghiệp Quý Hương sẽ cung cấp cho bạn giống cây trà hoa vàng chuẩn chất lượng nhất.